25 kwietnia 2023

Raport przedstawiający osiągnięcie poziomów recyklingu

Jak co roku, Rekopol, tuż po złożeniu sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (w tym roku nastąpiło to 14 marca 2023r) przedstawia wszystkim swoim klientom indywidulany raport potwierdzający wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przejętych przez Rekopol na podstawie Umowy. Raport przedstawiający osiągnięcie poziomów recyklingu każdy przedsiębiorca otrzymał droga mailową na wskazany w umowie adres e-mail, natomiast raport edukacyjny i UPO dostępne są do pobrania pod odpowiednimi linkami:
Raport edukacyjny – https://rekopol.pl/pub/2022/Rekopol_Raport_edukacyjny_2022.pdf
UPO – https://rekopol.pl/pub/2022/Rekopol_UPO_2022_BDO.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z naszym Raportem Edukacyjnym, gdyż w roku 2022 zrealizowaliśmy szereg innowacyjnych działań, które mogą stać się dla Państwa inspiracją do podejmowania własnych inicjatyw.