28 czerwca 2024

Zakrętki przytwierdzone także do kartonów

Warszawa, 17 czerwca 2024 r. – Z początkiem lipca 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przytwierdzonych zakrętek. Obowiązek ten obejmie niektóre pojemniki na napoje o pojemności
do 3 litrów, w tym kartony do płynnej żywności. Rozwiązanie to budzi wątpliwości wśród niektórych konsumentów. Warto więc wytłumaczyć, dlaczego jest wprowadzane.

Przytwierdzone zakrętki, zastosowane w butelkach z tworzywa sztucznego i kartonach do płynnej żywności, wynikają z implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy Single-Use Plastic (SUP). Umożliwią lepszą ochronę środowiska naturalnego, w szczególności morskiego,
przed przedostawaniem się drobnych, plastikowych odpadów do wód. Rozwiązane to zapobiegać
ma śmieceniu oraz – co ważne – ułatwi przetworzenie wszystkich elementów opakowania. Zakrętki pozostaną do końca z nim połączone, nie ma więc ryzyka, że będą „odsiane” i stracone podczas procesu sortowania. W efekcie trafią z zużytym kartonem po płynnej żywności do recyklingu,
gdzie z poszczególnych materiałów opakowania odzyskane zostaną surowce wtórne – zgodnie
z założeniami gospodarki cyrkularnej.

Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton, podsumowuje: „Jako branża kartonów do płynnej żywności wspieramy rozwiązania, które umożliwią jeszcze bardziej wydajny recykling. Wprowadzenie przytwierdzonych zakrętek to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wierzę, że w ten sposób zminimalizujemy straty surowców i zwiększymy efektywność przetwarzania kartonów po mleku i sokach w Polsce. Dotychczas, wyrzucone oddzielnie zakrętki często trafiały
do frakcji podsitowej, co uniemożliwiało ich przekazanie z sortowni do recyklera. Dzięki zmianie przepisów ten problem powinien się zmniejszyć, co powinno przełożyć się na jeszcze wyższe poziomy recyklingu.”

***

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne.

Cele Fundacji ProKarton:

• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności,

• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności,

• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności,

• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę.

Kontakt dla mediów:

Anna Dostatnia

Biuro prasowe, Odyseja PR

(+48) 533 341 073

annadostatnia@odysejapr.pl

Eliza Kucharska

Biuro prasowe, Odyseja PR

(+48) 885 223 022

elizakucharska@odysejapr.pl