»

FAQ

Co jest opakowaniem?

Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny,
wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania,
ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów,
od surowców do towarów przetworzonych

Jak rozliczyć opakowania wielomateriałowe
i po środkach niebezpiecznych?

Należy przystąpić do porozumienia z marszałkiem województwa
w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych
z opakowań wielomateriałowych lub z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Istnieje kilka porozumień zawartych z marszałkami województw przez Izby gospodarcze,
należy więc przystąpić do istniejącego już porozumienie, poprzez zawarcie umowy z Izbą Gospodarczą.

Kto ponosi opłatę w przypadku, gdy firma produkuje produkty
w opakowaniach na zlecenie innej firmy?

Podmiotem odpowiedzialnym za uzyskanie poziomów recyklingu jest
firma będąca właścicielem marki,
pod jaką wprowadzane są do obrotu wyprodukowane produkty.

Co zaliczamy do opakowań pozostałych i jak należy je rozliczać?

Opakowania pozostałe to opakowania z surowców  nieujętych w grupach:
papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale żelazne, aluminium, drewno.

Czy jest jakiś dolny limit od którego nie ma obowiązku prowadzić ewidencji opakowań?

Nie ma takiego limitu.
Zawsze należy prowadzić ewidencję.

Czy do wyliczenia masy podlegającej opłacie produktowej
należy wliczyć masą reklamówek i opakowań foliowych
za jakie wnosi się już opłatę recyklingową?

Szczegółowa analiza przepisów wskazuje, że dublowanie się opłat (recyklingowej i produktowej) będzie dotyczyło przedsiębiorców:

● prowadzących jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw., sprzedających produkty pakowane w tych jednostkach;

● prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 mkw., sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

I to tylko w zakresie tych toreb, w które pakowane są produkty „na sklepie”.
W zakresie zaś toreb, które zostały wydane jako „puste”
i pobrana została za nie opłata recyklingowa nie trzeba uzyskiwać poziomów odzysku\recyklingu.

Takie stanowisko, o zapobieganiu podwójnego opodatkowania, jest przedstawione przez doradcę w portalu LEX oraz wynika z doraźnych konsultacji z urzędem marszałkowskim.

Czy paleta jest też opakowaniem?
Czy waga palety powinna być uwzględniana w raporcie tak samo jak kartony i folia?

Paleta jest opakowaniem transportowym wielokrotnego użytku.
Waga palet powinna być uwzględniana w raporcie do Rekopolu ale tylko wtedy,
gdy to Państwa firma wprowadza paletę po raz pierwszy do obrotu w Polsce.

Uwaga – import i wewnątrzwspólnotowe nabycie traktuje się jako pierwsze wprowadzenie do obrotu.

Czy opakowania z trzciny cukrowej i bambusa też należy rozliczyć?
Do jakiego materiału je zaliczyć?

Przepisy u.g.o.o.o. nie przewidują żadnych wyjątków dla jakichkolwiek materiałów, z których wykonane są opakowania.
Również więc i tego typu opakowania podlegają przepisom u.g.o.o.o. w zakresie uzyskania poziomów recyklingu.

W przypadku np. opakowań biodegradowalnych mogą nimi być opakowania wykonane z polimerów, które raportuje się w kategorii „tworzywa sztuczne” lub wykonane z materiałów naturalnych (bambusowe, z trzciny),
które raportuje się w kategorii „opakowania pozostałe”.

Czy mieszadełka i sztućce jednorazowe należy uznać za opakowanie
i raportować je w masie opakowań wprowadzonych do obrotu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 1274), mieszadełka do napojów oraz jednorazowe sztućce są wyrobami niebędącymi opakowaniami.

Czy nr BDO musi być zamieszczony na dokumentach sprzedaży?

Numer BDO powinien być zamieszczany na fakturach
oraz na wszystkich innych dokumentach wystawianych w związku z prowadzoną działalnością.

Czy obowiązek przeprowadzania kampanii edukacyjnych dotyczy
wszystkich przedsiębiorców wprowadzających opakowania
czy jedynie tych którzy wprowadzają więcej niż 1 tonę opakowań?

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców,
którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniu.

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzili poniżej 1 tony opakowań mogą skorzystać jednak w tym zakresie z pomocy de minimis.

Czy taśma klejąca użyta do sklejenia kartonu jest opakowaniem?

Tak.
Taśmę uwzględniamy w ewidencji jako opakowanie z tworzyw sztucznych.

    Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

    Zadzwoń, napisz. Z przyjemnością udzielmy Ci informacji.
    Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia,
    bez nich formularz nie zostanie
    wysłany!