#przytwierdzone

Przytwierdzona nakrętka
trafi do recyklingu
wraz z opakowaniem
i nie zaśmieci
środowiska naturalnego!

Dlaczego to takie ważne? #przytwierdzone, by...

Spełnić wymogi prawne nałożone przez Unię Europejską – zgodnie z dyrektywą SUP obowiązek trwałego zamocowania nakrętek do pojemników na napoje obejmuje m.im. butelki plastikowe do 3l i kartony – na napoje, wody oraz produkty mleczne (m.in. mleko, jogurty pitne).

Zmniejszyć ilość odpadów w środowisku naturalnym, w szczególności w morzach i oceanach, oraz chronić żyjące w nim zwierzęta.

Mieć pewność, że nakrętki zostaną przetworzone w procesie recyklingu i nie trafią podczas sortowania do frakcji drobnej, z której nie są odzyskiwane. Wyrzucone wraz z butelką czy kartonem zostaną przetworzone!

Jak postępować?

Odkręć
Zablokuj
Wypij/nalej
Zakręć
Odkręć
Zablokuj
Nalej/wypij
Zakręć

Czy wiesz, że?

Prawo/Unia

Dyrektywa Single-Use Plastics tzw. SUP – to dyrektywa UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko!

Celami dyrektywy są: zapobieganie wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w szczególności na środowisko wodne, i na zdrowie człowieka; zmniejszanie tego wpływu; zachęcanie do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym z innowacyjnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, produktami i materiałami. Do polskiego prawa została implementowana 24 maja 2023r. Z niej wynika również obowiązek przytwierdzania wieczek i nakrętek do pojemników na napoje.

Od 1 lipca 2024 roku plastikowe nakrętki muszą być fabrycznie przytwierdzone do opakowań na napoje w całej Unii Europejskiej!

To termin wskazany w unijnej dyrektywie SUP – w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Po tym terminie producenci nie będą mogli wprowadzać na rynek opakowań niespełniających tego wymogu. Już teraz wielu producentów dostosowuje swoje opakowania, wprowadzając innowacyjne rozwiązania.

Tworzywa sztuczne stanowią ponad 80% odpadów znajdowanych na plażach w  krajach Unii Europejskiej!

Nakrętki i wieczka z tworzyw sztucznych używane do pojemników na napoje należą do grupy najczęściej znajdowanych na plażach artykułów jednorazowego użytku.

Nakrętka

Nakrętki doskonale nadają się do recyklingu!

Z regranulatu uzyskanego w procesie przetwarzania nakrętek mogą powstać różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, w tym doniczki, wiadra, worki czy na przykład rury.

Nieodrywanie nakrętek nowym nawykiem!

Przytwierdzone nakrętki to nie efekt pomyłki czy błędu – dlatego już teraz warto wprowadzić w życie jedną prostą zasadę: nie odrywaj nakrętki! Wyrzuć ją razem z opakowaniem do żółtego pojemnika, a zarówno nakrętka, jak i butelka czy karton zostaną poddane recyklingowi.

Nakrętka wyrzucona osobno do żółtego pojemnika może nie trafić do recyklingu!

Im mniejszy odpad – tym trudniejsze jest jego wysortowanie. W sortowniach znajduje się sito, które służy od oddzielenia zanieczyszczeń i małych elementów, które trafiają do tzw. frakcji drobnej. Wyrzucona osobno nakrętka, z uwagi na swoje małe wymiary przelatuje przez sito i zamiast do recyklingu może trafić na składowiska lub do spalenia. Wysortowanie tak małych elementów jest bardzo trudne. Przytwierdzenie nakrętek do butelek i kartonów ma m.in. zapobiec takim zdarzeniom.

Butelka

Butelka PET to cenny surowiec wtórny!

Z butelek PET w procesie recyklingu pozyskiwany jest cenny surowiec w postaci regranulatu lub włókien. Następnie wykorzystuje się go do produkcji preform nowych butelek PET (tzw. rPET), produkcji innych opakowań, a także m.in. odzieży, butów, plecaków i toreb na zakupy.

Obecnie do recyklingu trafia około 50% butelek PET wprowadzanych na rynek!

Obecnie, według szacunków Rekopolu, do recyklingu w Polsce trafia ok. 50% butelek PET wprowadzanych rocznie na  rynek. Polska zobowiązana jest do uzyskania 77% poziomu zbiórki tych odpadów już w 2025 roku. Butelki PET trafiać powinny wraz z nakrętką do żółtego pojemnika!

Od 2025 roku butelki PET muszą zawierać tworzywo z recyklingu!

Zgodnie z wymogami dyrektywy SUP – przedsiębiorcy wprowadzający wody i napoje w butelkach PET  do 3l będą musieli zapewnić minimum 25% tworzywa z recyklingu w masie butelek PET wprowadzanych na rynek.

Od 2025 roku butelki plastikowe zostaną objęte systemem kaucyjnym w Polsce!

System kaucyjny ma m.in. wspomóc realizację wysokich poziomów zbiórki butelek plastikowych, wymaganych przez Unię Europejską od państw członkowskich. Systemem kaucyjnym w Polsce objęte mają być od 2025 roku: butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje do 3l, puszki metalowe do 1l, butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5l.

Butelka i nakrętka

Nakrętka i butelka plastikowa stworzone są zwykle z innego rodzaju tworzywa sztucznego!

W procesie recyklingu butelek PET następuje rozdział różnych rodzajów tworzyw sztucznych. W zakładzie przetwarzania butelka siekana jest wraz z nakrętką na tzw. płatek i przy wykorzystaniu wody (tzw. flotacja) następuje oddzielnie różnych rodzajów plastiku – tworzywo PET, z którego zrobiona jest butelka opada na dno, podczas gdy płatki z nakrętki unoszą się na powierzchni. Dzięki temu możliwe jest ich odłowienie i przekazanie do dalszych etapów recyklingu w innym zakładzie.

Nakrętka stanowi ok. 3 do 5% masy butelki!

Jest to o tyle istotne, że Unia Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do osiągania coraz wyższych poziomów zbiórki tych opakowań. Poziom ten wylicza się dla całej masy opakowania – butelki wraz z nakrętką. Ich połączenie wspomaga realizację tego celu.

Karton

Kartony do płynnej żywności (po napojach, sokach, produktach mlecznych) wyrzucamy do żółtego pojemnika!

Kartony do płynnej żywności – to tzw. opakowania wielomateriałowe. Składają się zarówno z papieru, metalu, a także powłoki z tworzywa sztucznego. Tego typu opakowania segregujemy, wyrzucając do żółtego pojemnika! Obecnie do recyklingu trafia ich ok. 40%.

Z kartonów do płynnej żywności można odzyskać celulozę!

Kartony do płynnej żywności (po napojach, sokach, produktach mlecznych) składają się głównie z papieru. Włókna celulozowe odzyskuje się w procesie recyklingu, a następnie wykorzystuje do wyprodukowania m.in. tektury falistej, kartonu, czy ręczników papierowych.

Nakrętki oddzielane są od kartonów do płynnej żywności w procesie recyklingu!

Opakowania do płynnej żywności (po napojach, sokach, produktach mlecznych) – są rozdrabniane, a następnie rozwłókniane w tzw. pulperze. Dzięki temu nakrętki pozostają nienaruszone i można je oddzielić od opakowania i przekazać recyklingu.

Materiały

Partnerzy

Patroni