Nakrętki z uwagi na małe rozmiary nie zawsze trafiały do recyklingu!

Obecnie, jeśli wyrzucaliśmy nakrętkę osobno do żółtego pojemnika – z uwagi na swoje małe rozmiary zostawała odsiana na tzw. sicie w sortowni. Sito stosuje się w początkowym etapie sortowania odpadów, w celu pozbycia się zanieczyszczeń i drobnych elementów. Nakrętki wyrzucane osobno trafiały w ten sposób do tzw. frakcji drobnej, z której następnie nie były odzyskiwane, a trafiały do spalenia bądź na składowiska.Dzięki przytwierdzeniu nakrętka wraz z opakowaniem (butelką lub kartonem) trafi do recyklingu!

Butelka PET to inny rodzaj plastiku, niż ten, z którego produkuje się nakrętki. W zakładzie przetwarzania butelka zostanie pocięta wraz z nakrętką na tzw. płatek, a następnie przy wykorzystaniu wody dwa rodzaje tworzywa są od siebie oddzielane. Płatek z nakrętek jest odławiany (unosi się na powierzchni, w przeciwieństwie do płatka PET) i trafia do dedykowanego zakładu przetwarzana.

Również w przypadku kartonów po płynnej żywności (napoje, soki, produkty mleczne) oddzielenie nakrętek od kartonów jest możliwe w procesie recyklingu. Kartony, w znacznej części składające się z papieru, rozwłóknia się, a nakrętka pozostaje nienaruszona i można ją oddzielić celem dalszego przetwarzania.

Nakrętki, zwykle wykonane z tworzywa HDPE (polietylenu o dużej gęstości), oddzielone w procesie recyklingu od butelek PET oraz kartonów trafiają do dedykowanych zakładów przetwarzania. Jest to tworzywo proste w recyklingu. Pocięte nakrętki są oczyszczane, a następnie przetwarzane na tzw. regranulat, z którego zrobić można kolejne opakowania np. do chemii gospodarczej oraz przedmioty codziennego użytku jak rury, doniczki, obudowy czy worki.

Nie odrywaj nakrętek od opakowania, wyrzuć w całości do żółtego pojemnika!