#przytwierdzone, by chronić środowisko

Opakowania i odpady niejednokrotnie trafiają do środowiska naturalnego, powodując poważne zagrożenie dla flory i fauny. Aby zapobiec tej sytuacji, w trosce o środowisko naturalne, zwłaszcza morskie, Unia Europejska poprzez dyrektywę SUP wprowadziła szereg obostrzeń, mających zapobiegać przedostawaniu się odpadów z tworzyw sztucznych do środowiska naturalnego. Zakaz wprowadzania do obrotu objął między innymi patyczki higieniczne, słomki, talerze i sztućce, mieszadełka, patyczki do balonów czy kubki i pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego. Wprowadzono także obowiązek trwałego zamocowania nakrętek do pojemników na napoje z tworzyw sztucznych do 3l oraz opakowań wielomateriałowych (kartonów na płynną żywność).

Przytwierdzenie tych elementów ma zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska morskiego oraz przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowia zwierząt, a konsument zamiast dwóch odrębnych odpadów ma generować jeden i poprzez wspólne wyrzucenie do odpowiedniego kosza przekazywać w całości do recyklingu.

#przytwierdzone, by:

  • zmniejszyć ryzyko przypadkowego przedostania się nakrętek do środowiska, co pomaga ograniczyć ilość plastiku na plażach i w morzach;
  • zwiększyć szansę, że całe opakowanie trafi do systemu zbiórki i recyklingu. Bez zamocowania nakrętek, mogą się one łatwo zgubić, a to może prowadzić do przypadkowego zanieczyszczenia środowiska;
  • ograniczyć ryzyko, że zwierzęta przypadkowo połkną te elementy, co jest ważne dla ochrony zdrowia i życia morskiej fauny.

* https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dyrektywa-2019-904-w-sprawie-zmniejszenia-wplywu-niektorych-produktow-z-69193852