28 czerwca 2022

Zapowiedź nowego systemu kaucyjnego

Wprowadzenie systemu kaucyjnego ma być próbą minimalizacji zanieczyszczenia środowiska na skutek porzucanych odpadów szklanych czy plastikowych, a ponad to, utworzenie takiego systemu ma zapewniać również lepszy surowiec do procesów recyklingu. Oddającemu odpady zwracana byłaby kaucja.

Obecny projekt systemu kaucyjnego (link: Projekt (rcl.gov.pl)) już od dłuższego czasu pozostaje bez zmiennie na etapie opiniowania. Do Ministerstwa wpłynęły setki uwag i komentarzy wobec tego projektu ustawy.

  1. Zapowiedź nowego projektu ustawy systemu kaucyjnego

Dnia 2 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli MKiŚ, Jackiem Ozdobą, który zapowiedział, że Ministerstwo pracuje nad nowym projektem, którego publikacja ma nastąpić jeszcze w czerwcu.

Zapowiadany projekt, zgodnie z zapowiedzią ma obejmować:

  • puszki aluminiowe o pojemności do 1 l,

  • butelki szklane (jednorazowych oraz wielorazowego użytku) o pojemności do 1,5 l,

  • butelki z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 l.

System kaucyjny ma być tworzony przez wprowadzających napoje w opakowaniach.

     2. Wysokość kaucji

Dotychczasowy projekt ustawy nie określał wysokości stawki kaucji na opakowania. Nowy projekt ma być zmieniony w tym zakresie i określać maksymalną stawkę kaucji, natomiast stawki dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym mają zostać określone w rozporządzeniu.

     3. Kto zostanie objęty systemem kaucyjnym?

Proponowane przepisy mają zobowiązywać każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych, które powstały z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejszym jednostkom handlowym pozostawia się dowolność odbierania tych opakowań i odpadów opakowaniowych a zwrot kaucji ma się w ich przypadku odbywać na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast zobowiązane do pobierania kaucji.

Wprowadzających ma reprezentować jeden podmiot. Uruchomienie systemu kaucyjnego będzie wymagało uzyskania zezwolenia, wydanego w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw klimatu.

Należy zaznaczyć, że na etapie zarówno założeń jak i projektu, przepisy mogą ulec zmianie.

Ministerstwo o zapowiedzi systemu kaucyjnego: https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-jacek-ozdoba-o-systemie-kaucyjnym