27 lutego 2023

Trwa właśnie kolejny mini konkurs w programie dla przedszkoli „Działaj z imPETem!”

Od 1 lutego trwa ostatni już mini-konkurs dla przedszkoli uczestniczących w programie edukacji ekologicznej „Działaj z impetem!”. Tym razem najmłodsi mają za zadanie stworzyć „Coś z niczego”, czyli użyteczne przedmioty z odpadów.

Placówki zdjęcia prac dzieci mogą załączać na stronie programu www.dzialajzimpetem.pl w zakładce „dla przedszkoli”. Udział w mini-konkursie to szansa na edukacyjną nagrodę – grę dla dzieci, a także maskotki programu – pluszowego imPETa. Za udział w zabawie placówki mogą otrzymać także dodatkowe punkty do konkursu głównego – „Nasz Dzień bez Śmiecenia”, którego regulamin jest już dostępny na stronie internetowej.

W roku szkolnym 2022/2023 do programu zgłosiło się 1000 przedszkoli z całej Polski.

Wszystkie prace z obecnego mini-konkursu, a także trzech poprzednich obejrzeć można w zakładce „dla przedszkoli” na stronie programu www.dzialajzimpetem.pl.

Program realizowany jest przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.