25 kwietnia 2023

Świadomość ekologiczna Polaków w 2022 r.

Jakiś czas temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) opublikowało wyniki badań dotyczące świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.
Wyniki te stanowią ważne źródło informacji na temat tendencji obserwowanych na przestrzeni lat oraz dynamiki zachodzących zmian w świadomości ekologicznej Polaków. Jest to cykliczne badanie świadomości oraz zachowań ekologicznych Polaków.
Jak czytamy na stronie MKiŚ, „program zainicjowano w 2011 r. pogłębionym badaniem (tzw. badaniem eksploracyjnym). Kolejne pomiary (tzw. badania trackingowe) realizowane co dwa lata, co pozwala śledzić dynamikę zmian świadomości i programować działania m.in. w zakresie edukacji ekologicznej
i klimatycznej (projekty ekologiczne, w tym ogólnopolskie kampanie społeczne).

Badanie dzieli się na kilka obszarów badawczych i są to:

  • największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
  • środowisko naturalne i jego ochrona,
  • jakość powietrza,
  • gospodarowanie odpadami,
  • zmiany klimatu,
  • wspierające ochronę środowiska działania indywidualne i zachowania konsumenckie.

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski 2022 zostało zrealizowane
w listopadzie 2022 za pomocą techniki CATI , czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Średni czas realizacji jednego wywiadu wyniósł ok. 16 minut. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/- 3,1%.”

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych danych z ostatniego badania świadomości ekologicznej Polaków:

  • 62% ankietowanych uważa, że stan środowiska zależy przede wszystkim od aktywności każdego z nas,
  • 96% ankietowanych wskazało, że w ich domach systematycznie segreguje się śmieci,
  • 95% ankietowanych deklaruje się, że oszczędza energię w domu.

Pełny raport został udostępniony publicznie i możecie się z jego treścią Państwo zapoznać na stronie internetowej MKiŚ: https://lnkd.in/dGxqp_Ci