27 kwietnia 2022

Stan legislacyjny na 26.04.2022

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)
  Nr projektu: UC73
  Stan:
   projekt procedowany bez zmian w stosunku do marcowego
  Etap legislacyjny: Projekt jest na etapie Komitetu ds. Europejskich.
  Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny)
  Nr projektu:UC98
  Stan:
   projekt procedowany bez zmian w stosunku do marcowego
  Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
  Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
  Nr projektu: UC81
  Stan:
   projekt procedowany bez zmian w stosunku do marcowego
  Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
  Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311