29 marca 2022

SDG 7

Cel 7. Czysta i dostępna energia

7. czysta i dostępna energia

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 3196 dni!

Światowy stan realizacji 7 SDG, „Czysta i dostępna energia”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg7

Rysunek 1. SDG 7, Czysta woda i warunki sanitarne. Stan na marzec 2022. Dane:
https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg7

mapa

Dostęp do energii we współczesnym świecie wiąże się równolegle z licznymi wyzwaniami jak i licznymi możliwościami. Energia jest konieczna podczas pracy, zapewnianiu bezpieczeństwa czy np. zwiększaniu krajowych dochodów. Pomocna jest też w walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności.

Szacuje się, że obecnie ok. 3 miliardów ludzi jest pozbawiona dostępu do czystego paliwa do gotowania. Jest też narażona na niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza. Co więcej, niewiele mniej niż 1 miliard ludzi nie ma dostępu do elektryczności. Szacuje się, że ok. 50% z tej grupy ludzi zamieszkuje kraje Afryki Subsaharyjskiej. W ostatnich latach dokonano znacznych postępów w temacie wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej, które pochodzą z wody, energii słonecznej oraz wiatru.

Niestety, zdaje się, że powyższy problem jest jednak wciąż daleki od rozwiązania. Należy umożliwiać i zwiększać dostęp do czystych paliw oraz czystych technologii. Należy też zwiększać korzystanie z odnawialnych źródeł energii w budynkach, transporcie i przemyśle. Wydaje się, że należałoby również zwiększać publiczne i prywatne inwestycje w energię oraz kłaść większy nacisk na regulacje prawne oraz innowacyjne modele biznesowe, które świadomie będą uczestniczyć w przekształceniu światowych systemów energetycznych.

Fakty:

  • szacuje się, że ok. 13% ludności pozostaje wciąż bez dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej.

  • 3 miliardy ludzi jest uzależniona od surowców takich jak: węgiel, drewno i węgiel drzewny oraz odpady pochodzenia zwierzęcego, które wykorzystuje się do procesów gotowania i grzewczych.

  • wskazuje się, że to właśnie energia jest główną przyczyną zmian klimatycznych, które stanowią ok. 60% światowej emisji gazów cieplarnianych.

  • odnotowano, że w 2012 r. zanieczyszczenie, które zostało wyemitowane w trakcie spalania paliwa opałowego spowodowało 4,3 mln zgonów.

  • udział energii odnawialnej, jak udało się ustalić w 2015 r., w całkowitym zużyciu energii osiągnął poziom 17,5%.

Dla Polski, priorytetowymi obszarami związanymi z SDG 7 są:

priorytetowe obszary dla Polski

Najnowszy Raport SDG 2021 jest dostępny! Link do raportu: https://sdg.gov.pl/o_sdg/