27 lipca 2023

ROP w Holandii dla branży tekstylnej i odzieżowej

Holandia wprowadziła ROP w zakresie tekstyliów i odzieży, tzn. nowe przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla producentów i importerów odzieży i tekstyliów. Zgodnie z holenderskimi przepisami, producenci będą teraz odpowiedzialni za „odpowiedni system zbiórki, recykling i ponowne wykorzystanie odzieży i tekstyliów domowych”. Przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich firm sprzedających odzież na rynku holenderskim, niezależnie od tego, czy mają tam swoją siedzibę. Do roku 2024 wszyscy sprzedawcy detaliczni odzieży będą zobowiązani zadeklarować, ile odzieży sprzedali w Holandii w poprzednim roku. Z kolei od roku 2025 odsetek tekstyliów sprzedawanych na rynku holenderskim, które muszą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi, będzie wzrastał z każdym rokiem. Jak wskazano, do 2025 r:

– co najmniej 50% sprzedawanych tekstyliów „musi być przygotowanych do ponownego użycia lub recyklingu”,

– co najmniej 20% sprzedawanych tekstyliów jest specjalnie przygotowanych do ponownego użycia,

– co najmniej 10% sprzedawanych tekstyliów jest „ponownie wykorzystywanych w Holandii”,

– co najmniej 25% tekstyliów pochodzących z recyklingu jest poddawanych recyklingowi „włókno po włóknie”.

Zapowiada się, że powyższe liczby będą stale rosnąć w miarę zbliżania się do roku 2025.

Link do całego artykułu: https://apparelinsider.com/holland-introduces-epr-for-textiles-and-clothing/