23 lipca 2021

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. członkiem PIO od czerwca 2021.

Polska Izba  Opakowań jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. REKOPOL poprzez działania zrzeszające dąży do jak najlepszej wymiany wiedzy w zakresie rozwoju i innowacji opakowań oraz możliwych technik zagospodarowania. Wymiana wiedzy ma służyć Klientom Rekopolu oraz podnosić standard usług i dostęp do wiedzy.