28 czerwca 2023

Rekopol jako partner strategiczny Foodfaktów podczas webinarów FoodFakty Safety Week: Wyzwania dla systemów żywności – opakowania, zrównoważony rozwój, znakowanie żywności

FoodFakty to projekt, którego bazą jest profesjonalny portal informacyjny wraz z uzupełniającymi narzędziami jak newslettery, raporty, bazy danych. Foodfakty zapewniają kadrze managerskiej możliwość szybkiego i syntetycznego zapoznania się z najważniejszymi trendami rynkowymi, zmianami w prawie i nowymi technologiami dla jakości i bezpieczeństwa poprzez portal, e-mail, komórkę i media społecznościowe. 

Podczas webinarów Rekopol reprezentowały Magda Biernat-Kopczyńska i Marta Krawczyk. Marta Krawczyk wygłosiła prezentację dotyczącą stosowania regranulatów w opakowaniach i jaki może to mieć wpływ na bezpieczeństwo wyrobów. Dodatkowo przedstawiono legislację oraz praktyczne kwestie związane z obiegiem materiału w systemie gospodarki odpadami. 

Wyjaśnione zostały przyczyny wprowadzenia w prawie obowiązku stosowania regranulatów oraz zwrócona została uwaga, że w zmienionej ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi już zostały zawarte obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie dodwania regranulatów do butelek na napoje, z PET od 2025 roku w wysokości 25% oraz dla pozostałych butelek na napoje z tworzyw sztucznych od 2030 roku w wysokości dodatku 30%. 

Magda Biernat-Kopczyńska wygłosiła prezentację dotyczącą oznakowań na opakowaniach, jakie są planowane zmiany w prawie unijnym. Dodatkowo dokonano przeglądu prawa krajowego, tzn. omówiono bieżące projekty legislacyjne dotyczące branży opakowaniowej pod kątem oznakowania. Przedstawiono dane dotyczące ilości generowanych odpadów, znajomości poszczególnych oznakowań czy też wyniki przeprowadzonych warsztatów- dlaczego przedsiębiorca nie stosuje oznakowań vs. oznakowanie jakiego oczekuje konsument.

Omówiono projekty takie jak: z zakresu prawa unijnego- PPWR, z zakresu prawa krajowego- projekt o systemie kaucyjnym, projekt dot. ROP, ustawa wdrażająca SUP.

W każdym z powyższych dokumentów wskazano szczegółowo przepisy dot. oznakowania jakie wprowadza się danymi przepisami.

W przypadku chęci otrzymania materiałów z webinarów prosimy kontaktować się z Magdą Biernat- Kopczyńską, m.biernat@rekopol.pl 

Więcej informacji o projektowaniu opakowań z tworzyw sztucznych oraz o samej produkcji regranulatów i ich bezpieczeństwie będziemy rozmawiać z ekspertami podczas webinaru Rekopolu poświęconego projektowaniu i recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych 11 lipca. Link do rejestracji: https://rekopol.clickmeeting.com/677495184/register 

Serdecznie zachęcamy do udziału!