28 października 2022

POLACY Z ROKU NA ROK CORAZ BARDZIEJ PROEKOLOGICZNI – JUŻ 79% SEGREGUJE ODPADY OPAKOWANIOWE

Wyniki cyklicznego badania Fundacji ProKarton: „Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności”

Warszawa, 4.10.2022 r. – Wyniki tegorocznego badania społecznego Fundacji ProKarton pokazują zaangażowanie Polaków w ochronę środowiska – już 79% segreguje odpady opakowaniowe.
Co więcej, zwiększa się świadomość na temat recyklingu kartonów po płynnej żywności – ponad połowa (57%) badanych wie, że opakowania tego typu poddawane są recyklingowi, a 58% umie wskazać poprawny, czyli żółty, pojemnik na ich selektywną zbiórkę.

Fundacja ProKarton od 2013 roku przeprowadza coroczne badanie społeczne, monitorujące postawę Polaków i Polek wobec selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, w szczególności kartonów po płynnej żywności. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. przez firmę badawczą Kantar Public i objęło reprezentatywną próbę 1015 osób. Wyniki badania porównane zostały z tymi z poprzednich lat, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, jak zmienia się nastawienie Polaków do segregacji i recyklingu rok do roku.

JAKIE ZMIANY W TEMACIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH?

Patrząc na wyniki tegorocznego badania, widzimy zaangażowanie w segregację odpadów. Już 79% ankietowanych deklaruje, że przestrzega zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Odpady częściej segregują kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, osoby z miast do 19 tys. mieszkańców oraz województw łódzkiego i opolskiego. Najrzadziej zaś uwagę na selektywną zbiórkę zwracają najstarsi badani, osoby z zawodowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i miast 20-99 tys. oraz województwa mazowieckiego.

Tegoroczne wyniki badania to bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia ochrony środowiska – poprawna selektywna zbiórka to jeden z filarów gospodarki obiegu zamkniętego oraz kluczowy element w celu zmniejszenia wykorzystania pierwotnych zasobów naszej planety – komentuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

JAKI PROCENT POLAKÓW POPRAWNIE SEGREGUJE KARTONY PO MLEKU LUB SOKACH?

Kartony do płynnej żywności należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. Badanie Fundacji pokazało, że wie o tym 58% ankietowanych, czyli o 7% więcej niż w roku 2021.

Właściwej odpowiedzi najczęściej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także województwa podlaskiego.

Drugim najczęściej wskazywanym (niepoprawnym) pojemnikiem był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tę odpowiedź wskazało 9% badanych, co jest wartością niższą,
niż w poprzednich latach. Co ważne, zmniejszył się odsetek osób, które nie zwracają uwagi na to,
do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności. W 2021 roku było to 26% badanych,
w 2022 – 22%.

Tegoroczne wyniki badania społecznego cieszą, jak i są motywacją do dalszych działań edukacyjnych realizowanych przez Fundację. Spójrzmy jednak na ilość zbieranych odpadów w dłuższej perspektywie. Nadchodzące lata będą prawdziwym wyzwaniem w tym zakresie, a w tradycyjnym systemie pojemnikowym trudno będzie osiągnąć 80-90% zbierania. Uważam, że kartony do płynnej żywności powinny zostać włączone do projektowanego systemu kaucyjnego w Polsce. Rozwiązanie to istotnie zwiększy ilość zbieranych kartonów po mleku i sokach oraz pozwoli na ich przetworzenie na wysokiej jakości nowe produkty. Musimy pamiętać, że im więcej surowców uda nam się utrzymać w obiegu, tym mniejsze będzie zużycie zasobów pierwotnych – komentuje Łukasz Sosnowski.

RECYKLING KARTONÓW PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI

Tegoroczne badanie pokazało, że ponad połowa Polaków (57%) wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi. Większą wiedzę na ten temat posiadają kobiety, czterdziestolatkowie oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Recykling kartonów po płynnej żywności to prosty proces fizyczno-mechaniczny, który odbywa się
w papierniach. Dzięki niemu możemy ponownie wykorzystać zawarte w opakowaniach surowce, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. O tym, że kartony po płynnej żywności są recyklingowane wie już 57% badanych. Wciąż jednak spory odsetek ma wątpliwości w tej kwestii. Właśnie dlatego kontynuujemy nasze działania edukacyjne, aby dotrzeć do całości naszego społeczeństwa
podsumowuje Łukasz Sosnowski.

***

Metodologia:
Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Kantar we wrześniu 2021 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1008 osób powyżej 15 roku życia.

O inicjatorach badania:
Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne.

Cele Fundacji ProKarton:
• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań
do płynnej żywności,
• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności,
• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności,
• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami
w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę.