27 kwietnia 2022

Nowy Zielony Ład: Nowe propozycje by zrównoważone produkty stały się normą i by zwiększyć niezależność zasobów europejskich.

Aby zrozumieć pełen kontekst poniższego komunikatu, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w 2021 r. tu: https://rekopol.pl/newsletter/koniec-z-wydobadz-przetworz-uzyj-i-wyrzuc/

Dnia 30 marca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet środków zaproponowanych w planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Przedstawiony pakiet propozycji ma na celu:

 • uczynienie zrównoważonych produktów normą w UE,
 • wzmocnienie modeli biznesowych o obiegu zamkniętym
 • i wzmocnienie pozycji konsumentów w zakresie zielonej transformacji.
 1. Propozycja nowych przepisów ma na uwadze zapewnienie, by obecne towary na rynku UE były bardziej przyjazne dla środowiska, wpasowały się w zadania GOZ i energooszczędności przez cały cykl ich życia– od fazy zaprojektowania aż po koniec życia.
 2. Strategia, która ma sprawić, że tekstylia będą trwalsze, nadające się do naprawy, ponownego użycia i recyklingu. Strategia ma również podejmować temat szybkiej mody, odpadów tekstylnych i kwestii niszczenia niesprzedanych tekstyliów oraz zapewniać, że produkcja odbywa się z pełnym poszanowaniem praw pracowniczych i człowieka.
 3. Trzeci wniosek dotyczy pobudzenia rynku wewnętrznego wyrobów budowlanych i uzyskania zapewnienia, że obowiązujące ramy prawne są odpowiednie, do zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska i klimatu.
 4. I finalnie, UE proponuje zmiany mające na celu wzmocnienie pozycji konsumentów w ramach transformacji ekologicznej. Chodzi m.in. o edukację konsumentów, konieczność lepszego informowania ich czy ochronę przed nieprawdziwymi informacjami dot. środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju, tzw. „greenwashingiem”.

Aby dowiedzieć się więcej o powyższym marcowy pakiecie zapraszamy do odwiedzenia stron dedykowanym poszczególnym strategiom:

 1. inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów (w tym do zapoznania się wniosek dot. rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla produktów zrównoważonych)–
  https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products_en
 2. strategia UE na rzecz zrównoważonych tekstyliów o obiegu zamkniętym –
  https://ec.europa.eu/environment/strategy/textiles-strategy_en
 3. propozycja nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych –
  https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/review_en
 4. propozycja wzmocnienia pozycji konsumentów w transformacji ekologicznej –
  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/sustainable-consumption_en

W związku z powyższym, Komisja przedstawiła narzędzia, które dają szansę przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która będzie faktycznie realizowana w UE. Jest to szansa na gospodarkę uniezależnioną od energii i zasobów, na gospodarkę bardziej odporną na zewnętrzne oddziaływania oraz gospodarkę, która szanuje przyrodę i ludzkie zdrowie.

Podwaliną do zaproponowanych projektów były przepisy dotyczące ekoprojektu, dzięki którym udało się zmniejszyć zużycie energii w UE. Należy również wskazać, że powyższa regulacja ekoprojektu przyniosła znaczne oszczędności dla konsumentów- jak podaje UE w 2021 r. przepisy ekoprojektu przyniosły konsumentom 120 mld euro oszczędności. Zmniejszono również aż o 10% roczne zużycie energii.

W 2022 roku planowane jest również przyjęcie kilku pozostałych inicjatyw w ramach Action Plan.
Są to:

 • aktualizacja unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych,
 • opracowanie projektu legislacyjnego uzasadniającego ekologiczne roszczenia firm,
 • dokonanie przeglądu wymagań dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w UE,
 • opracowanie nowych ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnego i kompostowalnego,
 • opracowanie środków zmniejszających wpływ zanieczyszczenia mikroplastikami na środowisko.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013
oraz tu:
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en