26 maja 2021

Mapa Recyklerów

W kwietniu miała miejsce prezentacja raportu przygotowanego dla Polskiego Paktu Plastikowego – „Mapa recyklerów” będąca analizą mocy przerobowych odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce.

 

Rekopol wraz z zespołem ekspertów zewnętrznych przeprowadził badanie w okresie 3.04. 2020 – 1.04.2021. Określono moce przerobowe polskich recyklerów na 730 tys. ton rocznie, w podziale na poliolefiny sztywne, giętkie oraz PET i różne polimery konstrukcyjne.

Warto wspomnieć, że ilości raportowane poprzez sprawozdawczość oraz ilości które są wykazywane w dokumentach DPR i są wykorzystane do realizacji poziomów recyklingu dla przemysłu, nie są tożsame z ilościami przetworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw, a to oznacza, że więcej przetwarzamy niż wykazujemy. Z badania wynika też luka inwestycyjna po roku 2025. Ilości opakowań, które będą wprowadzane oraz dzisiejsze moce przerobowe prawdopodobnie nie pozwolą na osiąganie planowanych celów recyklingu w wysokości 50% w 2025 roku  i 55% w 2030 r.

Wynika to także z faktu zmiany punktu liczenia recyklingu (w całej UE) zgodnie z Decyzją wykonawczą KE 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Po stronie przetwórców będą potrzebne nowe inwestycje w tej branży i zwiększenie mocy przerobowych w Polsce.  Po stronie wprowadzających natomiast niezbędne są działania w zakresie ekoprojektowania opakowań przydatnych do recyklingu.

Więcej informacji: m.krawczyk@rekopol.pl