19 stycznia 2021

Kultura Segregacji

Projekt „Kultura Segregacji” – działania prowadzone wspólnie z Partnerami

W 2020 roku trzydzieści dziewięć podmiotów gospodarujących odpadami – Partnerów Rekopolu – pomimo trudnej sytuacji epidemicznej postawiło na edukację i podjęło się organizacji inicjatyw, mających na celu propagowanie segregacji odpadów w danych gminach. W ramach projektu Kultura Segregacji Rekopol wspierał działania Partnerów, dopasowanych do specyfiki poszczególnych regionów. Edukując lokalne społeczności wykorzystaliśmy gry online i filmy edukacyjne, materiały edukacyjne takie jak: harmonogramy odbioru odpadów z informacjami dot. prawidłowej segregacji odpadów, książeczki, kolorowanki i inne foldery edukacyjne, gadżety edukacyjne o prawidłowej segregacji odpadów, pojemniki do segregacji odpadów oraz pojemniki do zbiórki zużytych baterii.