28 czerwca 2023

Kryteria Taksonomii dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

W dniu 13 czerwca 2023r. Komisja Europejska przyjęła kryteria Taksonomii dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, m.in. dotyczyć to będzie opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Jeśli Rada i Parlament Europejski nie zawetują zapisów w ciągu 2 miesięcy, ww. kryteria wejdą najprawdopodobniej w życie już w dniu 1 stycznia 2024 r. w odniesieniu do sprawozdawczości na rynku finansowym przez duże przedsiębiorstwa i inwestorów. 

W przypadku opakowań, które są wykonane z tworzyw sztucznych, kryteria już teraz znacznie wykraczają poza wymogi obecnie gorąco dyskutowanego unijnego projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, tzw. PPWR. Istnieje bowiem obawa, że zostanie wprowadzony nowy standard oceny gospodarki o obiegu zamkniętym, który będzie inny niż ten wskazany w PPWR, co może doprowadzić do zwiększenia niepewności co do przyszłych warunków ramowych. 

Link: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/taxonomy-regulation_en