30 maja 2022

Konferencja Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Polsce. Jaki będzie nowy początek?

24 maja odbyła się konferencja Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Polsce. Jaki będzie nowy początek? Konferencja organizowana była przez Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i produktów w Opakowaniach Eko Pak, a Rekopol był współorganizatorem. Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopolu odpowiadał na pytanie „Po co Polsce zmiany?”. Vanya Veras z Municipial Waste Europe omawiała kwestię Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w świetle dyrektyw UE: obowiązki, zasady, narzędzia i perspektywy wynikające z planowanej nowelizacji dyrektywy opakowaniowej. Hans van Bochowe z EUROPEN omówił temat odpowiedzialności w cyklu życia produktu: co jest kluczowe dla biznesu. Kyriakos Parpounas z EXPRY poruszył temat: Odpady Opakowaniowe w Europie: jak producenci zarządzają swoimi obowiązkami.

W drugiej części konferencji Krzysztof Baczyński ze Związku Pracodawców EKO-PAK poruszył zagadnienia Ministerialnych projektów legislacyjnych (UC73, UC81, UC98). Dr Katarzyna Barańska z kancelarii Osborne Clarke omawiała projekty ustaw opakowaniowych w odniesieniu do prawa unijnego i polskiego.

W trzeciej części Magdalena Dziczek EKO-PAK próbowała odpowiedzieć na pytanie „Co zamiast podarku”, a Jakub Tyczkowski – prezes Rekopolu zajął się tematem Organizacji Odpowiedzialności producentów. Piotr Szewczyk z Rady RIPOK, ZUOK, „Orli Staw” zastanawiał się nad dalszą drogą odpadu w prezentacji zatytułowanej „Zbierzemy, i co dalej?”. Maciej Przewoźnik z PZPTS udowadniał, że dobry odpad jest warunkiem recyklingu, a Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców omówił kwestię ROP i kosztów, czyli jak chronić polskiego konsumenta.

Czwarta część Konferencji poświęcona była zwrotności i kaucyjności opakowań. Andrzej Gantner z PFPŻ poruszył kwestię Kaucji na opakowania jednorazowe: co będzie najlepsze dla Polski, a Bartłomiej Morzycki ze Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego omawiał temat Obrotu butelką zwrotną: nie popsuć tego, co dobre.

W ostatniej części konferencji odbyła się debata: „Jak jednocześnie wdrożyć Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta oraz poprawić selektywną zbiórkę i recykling w Polsce?” W panelu wzięli udział Krzysztof Baczyński, Jakub Tyczkowski, Andrzej Gantner i Bartłomiej Morzycki.