1 października 2020

„Kompleksowa Gospodarka Odpadami” – Rekopol partnerem głównym 24. edycji konferencji Abrysu

2 i 3 września br. w trybie mieszanym odbyło się wydarzenie, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy systemu – firmy gospodarki odpadami, recyklerzy, wykładowcy, organizacje odzysku, przedstawiciele instytucji unijnych i zagranicznych.

 

Tematyka poruszana na spotkaniu była bardzo różnorodna: od tematów dotyczących regulacji unijnych (np. poziomów recyklingu, podatku od tworzyw sztucznych, ROP) poprzez uwarunkowania w gminach (regulaminy, system zbiórki, edukacja, spalarnie), aż po regulacje krajowe i proponowane w nich zmiany. Osobny panel dotyczył gospodarki odpadami w czasach COVID-19.

Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopolu, mówił o efektywnym ROP-ie w kontekście gospodarki odpadami. Zwrócił uwagę na to, iż konieczność realizacji celów recyklingu wymusza na wprowadzających produkty w opakowaniach podejmowanie określonych działań. Jednak ich wpływ na system gospodarki opakowaniami o odpadami opakowaniowymi jest ograniczony. Prawo w Polsce nie nakłada obecnie na wprowadzających obowiązku pokrywania kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi, wynika on z uzgodnień handlowych pomiędzy gospodarującymi odpadami a organizacjami odzysku. Wprowadzający realizują cele recyklingu nie mając wpływu na zbiórkę i sam recykling. ROP będzie działał dobrze, kiedy system gminny i poziomy realizowane przez przedsiębiorców, będą spójną całością.