23 lipca 2021

Fit for 55

Dnia 14 lipca br. Komisja Europejska przedstawiła i ogłosiła pakiet zmian prawnych, które są związane z klimatem i energią- to tzw. „Fit for 55”.

Powinien on być postrzegany jako część Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też to nie tylko zmiany przepisów środowiskowych jak i przepisów energetycznych, ale jest to zmiana koncepcji funkcjonowania gospodarki. Może to również pociągać zmianę społeczeństwa. Zaznaczamy, że nie jest to finalna wersja Fit for 55. Dla biznesu może się to okazać wyzwaniami, ale np. dla branży OZE Fit for 55 może być szansą.

Głównym założeniem planowanych zmian jest zmniejszenie do roku 2030 (względem roku 1990) emisji gazów cieplarnianych na terenie wspólnoty o 55% a czego następstwem ma być osiągnięcie zerowej emisji netto do roku 2050.

Fit for 55 to zbiór 13 projektów przepisów prawa unijnego dotyczących gospodarki- zawierających zmiany obowiązującej legislacji jak i propozycje całkowicie nowych przepisów. To na co warto zwrócić uwagę to zaostrzenie celów w ramach wspólnego wysiłku redukcyjnego, ustanowienie celu dotyczącego zalesiania, zaostrzenie norm emisji dwutlenku węgla jeśli chodzi o pojazdy osobowe
i dostawcze, zaostrzenie wymagań energetycznych czy też dostosowanie cen na graniach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla.

KE proponuje również utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, który to miałby za zadanie wspieranie obywateli i zachęcanie do inwestycji m. in. w zakresie modernizacji systemów grzewczych i chłodzenia.

• Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-55

• Zachęcamy do zapoznania się z główną częścią pakietu na stronie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_pl

Kolejne propozycje pakietu mają być prezentowane w regularnych odstępach czasu, do końca roku.