29 sierpnia 2022

EDUKACJA EKOLOGICZNA – MOŻLIWOŚCI JEST WIELE!

Edukacja ekologiczna jest ustawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który wprowadza opakowania na rynek. Takie działania można realizować samodzielnie lub we współpracy z organizacją odzysku opakowań.

Działania ekologiczne mogą obejmować na przykład pikniki, eventy, materiały edukacyjne, kampanie, działania do szkół i przedszkoli, działania w partnerstwach z gminami, firmami, organizacjami pozarządowymi. Możliwości jest bardzo wiele, a potrzeba nadal ogromna. Obecnie świadomi ekologicznie konsumenci stanowią (w zależności od badania) od 40 – 60% społeczeństwa. To dobrze, ale nadal niewystarczająco. Rolą przedsiębiorcy jest więc uświadamianie, edukowanie, ale rzetelnie i na podstawie aktualnej wiedzy naukowej, a nie uproszczeń, które przez bardziej świadomych odbiorców, mogą zostać oskarżone o greenwashing. Korzystanie z usług organizacji odzysku opakowań, takich jak np. Rekopol, ogranicza możliwość popełnienia błędu merytorycznego podczas edukacji, lecz także pozwala na wypełnienie luki, tam gdzie rzeczywiście istnieje – długoletnie doświadczenie Rekopolu sprawia, że organizacja jest w stanie dopasować te grupy odbiorców, które wymagają edukacji w danym zakresie.

Przykładów inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez nas jest bardzo wiele, ale w okresie wakacyjnym szczególnie warto wspomnieć o wakacyjnej trasie mobilnej strefy edukacyjnej Śmieciarki Mieci. Miecia to żółta śmieciarka, ale nietypowa. W jej wnętrzu znajdują się nie odpady, a interaktywna wystawa pokazująca jak stają się nowymi produktami. Zwiedzający strefę mogą poznać całą drogę życia butelki PET, a najmłodsi skorzystać ze zjeżdżalni oraz tarasu widokowego, znajdującego się na górze pojazdu. Tegoroczna trasa to już trzecie wspólne przedsięwzięcie Rekopolu oraz sieci Sklepów Biedronka, skierowane do turystów i klientów sklepów wypoczywających nad polskim morzem. Podczas przejazdu śmieciarki w latach 2020 i 2021, edukacyjną strefę zwiedziło ponad 12 tysięcy osób.

W kontekście współpracy z firmami i nietypowych rozwiązań edukacyjnych warto również wspomnieć o projekcie edukacyjnym Działaj z imPETem, w której skupiamy się na nauce odpowiedniego postępowania z odpadami plastikowymi, metalowymi i wielomateriałowymi. Niedawno zakończył się Konkurs Edukacyjny dla Przedszkoli, w którym wzięło udział aż 1500 przedszkoli z całej Polski, a placówki w Konkursie dla Szkół przesłały kilkaset prac! Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony www.dzialajzimpetem.pl oraz facebook.com/dzialajzimpetem.

Bardzo istotnym aspektem jest również edukacja samych przedsiębiorców w zakresie projektowania opakowań tak, by nadawały się do recyklingu (ecodesign). Stworzyliśmy platformę wymiany wiedzy w zakresie ecodesignu pomiędzy recyklerami i firmami zbierającymi odpady a producentami i projektantami opakowań. Wiedza gromadzona jest poprzez wywiady i wizje lokalne i przekazywana podczas sesji otwartych, doradztwa, szkoleń, seminariów oraz podczas spotkań indywidualnych.

Nie sposób nie wspomnieć również o bardzo ważnej roli partnerstw w edukowaniu społeczeństwa. Jesteśmy z partnerów Kampanii 17 Celów, która mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Angażujemy się również w działania Polskiego Paktu Plastikowego, Koalicji 5 frakcji, czy współorganizujemy Tydzień 3R – kampanię dotyczącą prawidłowej hierarchii postępowania z odpadami.

Za to naszą flagową kampanią jest Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami, ich świadomej segregacji oraz ekologicznego stylu życia. Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony kampanii www.dzienbezsmiecenia.pl oraz fanpage na facebooku: facebook.com/dzienbezsmiecenia.

W przypadku zainteresowania współpracą w ramach działań edukacyjnych, bardzo prosimy o kontakt.

Aneta Stawicka

Kierownik ds. edukacji

a.stawicka@rekopol.pl