30 czerwca 2015

Znamy zwycięzców konkursów zorganizowanych z okazji Dnia bez Śmiecenia

Konkursy „Stawiam na jakość. Sprawdzam!” i „Stawiam na jakość. Sprawdzam i edukuję!” rozstrzygnięte.
Z okazji tegorocznej edycji Dnia bez Śmiecenia zaprosiliśmy Klientów oraz Partnerów Rekopolu do udziału w konkursach, których celem było podniesienie jakości surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie firmy, bądź w gospodarstwach domowych. Zadaniem Uczestników konkursu „Stawiam na jakość. Sprawdzam!” było zweryfikowanie czy pojawiają się błędy podczas segregacji odpadów na terenie firmy, a następnie przeprowadzenie akcji edukacyjnej służącej eliminacji wykrytych błędów. Adresaci konkursu „Stawiam na jakość. Sprawdzam i edukuję!” wspólnie z placówką oświatową bądź innym wybranym partnerem, analizowali nieprawidłowości w segregacji odpadów i przypominali w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady oraz zwracali uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Jury złożone z przedstawicieli Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. zadecydowało o:
* przyznaniu 2 nagród w konkursie „Stawiam na jakość. Sprawdzam!”. Nagrodę w postaci „Szytej na miarę” kampanii edukacyjnej o wartości 2,5 tys. zł. otrzymują:
– WABCO Polska Sp. z o.o.
– COMPAL Electronics Europe Sp. z o.o.

* przyznaniu 2 nagród „Stawiam na jakość. Sprawdzam i edukuję!”. Nagrodę w postaci budżetu w wysokości 2,5 tys. złotych netto na działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, służące poprawie jakości surowców wtórnych pozyskiwanych z gospodarstw domowych otrzymują:
– Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
– Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie
Dodatkowo Jury postanowiło wyróżnić Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z. o.o. w Łodzi.

Łącznie w działaniach zgłoszonych do konkursów wzięło udział 76822 osoby.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do prowadzenia regularnych działań przypominających zasady segregacji odpadów opakowaniowych, gdyż błędy które popełniamy często są wynikiem naszej niewiedzy i intuicyjnego segregowania odpadów, a takie proste działanie może znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.