8 sierpnia 2023

Ponad 2200 szkół  wzięło udział w projekcie edukacyjnym Re_kologia współorganizowanym przez PepsiCo i Rekopol

2 276 szkół podstawowych, 13 214 klas i ponad 300 tysięcy dzieci objętych działaniami – to łączny wynik trzech lat funkcjonowania ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Re_kologia. Przedsięwzięcie mające na celu edukację w zakresie segregowania odpadów i recyklingu, realizowane było przez PepsiCo Polska oraz Rekopol Organizację Odzysku Opakowań od 2021 roku. O popularności projektu świadczy ponad 74 000 wyświetleń strony internetowej programu Drużyna SIR PET-ERA prowadzonego w jego ramach.

W czerwcu 2023 r. zakończyła się trzecia już edycja programu edukacyjnego „Drużyna SIR PET-ERA” realizowanego w ramach projektu Re_kologia zamykając tym samym edukację uczniów szkół podstawowych i ich rodzin na temat segregowania odpadów. Projekt trwał od 2021 roku i finansowany był przez Fundację PepsiCo.

Poprzez bohaterów − brand heros akcji, czyli Drużynę Obrońców Środowiska z Sir PET-EREm na czele, organizatorzy zachęcali mieszkańców Polski do podjęcia działań na rzecz środowiska naturalnego. Bajkowe postacie z programu pojawiały się w przestrzeni on-line (fanpage w serwisie Facebook, audiobajkach, kartach pracy dla szkół tp.), ale także towarzyszyli najmłodszym w trakcie wydarzeń organizowanych z Miecią (centrum edukacyjnym zaaranżowanym wewnątrz śmieciarki). Rzucali oni najmłodszym wyzwania lub zachęcali ich do rozwiazywania zagadek znajdujących się w licznych materiałach edukacyjnych przekazywanych szkołom.

Akcja edukacyjna 2021

Pierwsza edycja akcji edukacyjnej w roku 2021 skierowana była do szkół podstawowych z województw, w których znajdują się zakłady PepsiCo. Zgromadziła 103 szkoły (594 klasy 1-3), czyli 11 105 uczniów, którzy razem z Drużyną rozwiązywali przygotowane zadania i uczyli się najważniejszych zasad segregacji i recyklingu odpadów. Szkoły, które zgłosiły się do programu otrzymały pakiety edukacyjne w postaci m.in. scenariuszy zajęć, kompletów kart pracy, plakatów, puzzli edukacyjnych oraz zgniatarek do puszek i butelek.

Podsumowaniem akcji był konkurs plastyczny „Przyjaciele Drużyny SIR PET-ERA”, w którym dzieci tworzyły wizerunek i nazwę nowej postaci, która miałaby dołączyć do programu. W konkursie wzięło udział 30 szkół, które łącznie wysłały ponad 650 prac konkursowych!

Wyłoniono 30 indywidualnych zwycięzców oraz 5 szkół. A szkołę w Radzyminie, z której pochodziła największa liczba wygranych prac, odwiedziła Miecia – czyli żółta śmieciarka wewnątrz której kryje się mobilna i interaktywna strefa edukacyjna. 

Miecia, dzięki współpracy z Mazowieckim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża pojawiła się także na charytatywnym biegu – „Krwiobiegu w Warszawie”, edukując uczestników na temat recyklingu butelek PETpracownicy PepsiCo zaangażowali się w sprzątanie brzegu Wisły w ramach akcji „Operacja Czysta Rzeka”. Drużyna Obrońców Środowiska wspierała także stowarzyszenie „Czysta Polska”, edukując i uczestnicząc w akcji sprzątania polskich gór i nadmorskich plaż z pozostawionych odpadów.

98% ankietowanych nauczycieli uznało program za wartościowy, a 97% zadeklarowało chęć uczestniczenia w jego kolejnej edycji, podkreślając również atrakcyjność otrzymanych materiałów.

Program edukacyjny 2021/2022

Do drugiej edycji programu zaproszone zostały szkoły podstawowe z całej Polski. Wzięły w niej udział 982 placówki szkolne (2964 klasy 1-3 oraz 3241 klasy 4-8), które otrzymały pakiety materiałów drukowanych. Prócz rozbudowanego scenariusza zajęć na szkoły uczestniczące w projekcie czekało nie lada wyzwanie – „Doniesienia z PETrylandii”. Konkurs składał się z dwóch etapów: przygotowania stacji edukacyjnych dot. szeroko rozumianego recyklingu, a następnie nakręcenia reportażu dziennikarskiego. Od tej edycji placówki miały możliwość dodawania ekologicznych działań na Mapie PETrylandii. W ten sposób mogły chwalić się swoimi realizacjami zadań ze scenariusza oraz dodawać zdjęcia przygotowanych stacji edukacyjnych. Przygotowany został również Quiz on-line, który służył do sprawdzania pozyskanej wiedzy. W konkursie wzięło udział 66 placówek, zgłaszając ponad 5,5 godziny niesamowitych reportaży oraz 1850 zdjęć!

Nauczyciele po raz kolejny podzielili się opiniami na temat programu: 99% ankietowanych uznało program za atrakcyjny zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, a 72% przyznało, że korzystało także z dodatkowych materiałów online.

Program edukacyjny 2022/2023

3 edycja programu uzyskała Honorowe Patronaty pięciu Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty: świętokrzyskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińskiego- mazurskiego oraz dolnośląskiego. Do udziału w programie zgłosiło się 1191 szkół (3646 klas 1-3 oraz 2769 klas 4-8). Nauczyciele jak co roku otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych, który dodatkowo został poszerzony o Zagadki Drużyny SIR PET-ERA. Był to zbiór zadań logicznych, których rozwiązanie wymagało nie tylko wiedzy, ale także współpracy. Również tym razem placówki mogły dodawać swoje eko-działania na Mapie PETrylandii. Łącznie zamieszczono ich 248. Przeprowadzony został również konkurs plastyczny „Plastik, papier, szkło i bio, segregacja to jest to!”, którego przedmiotem było przygotowanie ekologicznej gry planszowej. Zgłoszonych zostało 85 prac. Jak zawsze w konkursie, poza nagrodami multimedialnymi dla szkól, na zdobywcę głównej nagrody czekał przyjazd śmieciarki Mieci. Wizyta w „zwycięskiej” szkole zaplanowana jest na wrzesień br.

Wszystkie 3 edycje programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli oraz uczniów. Organizatorzy wysłali ponad 4 tysiące pakietów edukacyjnych do placówek, a na mapie PETrylandii zostało zamieszczonych ponad 3 300 zdjęć z ekologicznymi działaniami. Zgodnie z wynikami ankiety ewaluacyjnej odbywającej się po każdej edycji programu, projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy na temat recyklingu i segregacji odpadów wśród dzieci, ich rodzin oraz wszystkich koordynatorów biorących udział w przedsięwzięciu.

Wszystkie stworzone w ramach programu materiały zostały udostępnione do bezpłatnego wykorzystywania przez szkoły i uczniów na stronie projektu www.rekologia.pl, a także na stronie programu dla szkół www.druzynasirpetera.pl.