4 sierpnia 2014

Zmiana w składzie Zarządu

W dniu 31.07.2014 r. Prezes Zarządu Rekopol O.O.O. SA pan Piotr Szajrych złożył rezygnację z funkcji prezesa. Rada Nadzorcza przyjęła decyzję i wyznaczyła na to stanowisko pana Jakuba Tyczkowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu i Dyrektora ds. Odzysku.