16 października 2015

Zapraszamy na warsztaty

„Gospodarka opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwie – sprawozdawczość, kontrola UM, raportowanie, zmiany prawne.”

Od niemal 2 lat mamy do czynienia z nową rzeczywistością prawną w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Na przestrzeni tego czasu pojawiły się nowe rozporządzenia, a wraz z nimi dziesiątki interpretacji i opinii wydawanych do często zupełnie nowych w naszym systemie rozwiązań prawnych np. rozliczanie obowiązku odzysku i recyklingu na podstawie ilości opakowań wprowadzonych na rynek w poprzednim roku.

Nadal jest wiele pytań związanych z funkcjonowaniem systemu i poszczególnych, istotnych dla przedsiębiorców regulacji: Czy odpowiednio kwalifikujemy dany wyrób jako opakowanie? Czy może jest to opakowanie wielomateriałowe? Jakie sprawozdania i w jakim terminie należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego? Jak raportować nowy rodzaj opakowania? Czy rzeczywiście ewidencja jest pierwszym elementem sprawdzanym przez kontrolera Urzędu Marszałkowskiego?

W celu wyjaśnienia Państwa wątpliwości zapraszamy na warsztaty pt. „Gospodarka opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwie – sprawozdawczość, kontrola UM, raportowanie, zmiany prawne”.

Na szkoleniu poruszymy następujące tematy:

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ewidencja, raportowanie i sprawozdanie dot. opakowań;
 • sprawozdanie o odpadach (przepisy i praktyczne wypełnianie);
 • kontrola Urzędu Marszałkowskiego;
 • współpraca z odbiorcą odpadów;
 • rozporządzenia i ich interpretacje (m.in. opakowania wielomateriałowe i pozostałe);
 • praktyczne aspekty współpracy z Rekopolem.

Terminy i miejsca szkoleń:

 • 20 października – Kutno
 • 28 października – Warszawa
 • 29 października – Katowice

Prelegentami będą Mecenas Ewa Badowska-Domagała z Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska – specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i prawie pracy, Michał Lotka – doświadczony pracownik Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Rekopolu. Taki dobór prowadzących zapewni odpowiednie połączenie teorii z praktyką, tj. pozwoli na uporządkowanie wiedzy oraz wyjaśnienie Państwa wątpliwości dzięki dyskusjom i warsztatom.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: szkolenia@rekopol.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.