30 listopada 2018

Zapraszamy na szkolenie dla Przedsiębiorców: „Nowelizacja ustawy o odpadach i ustaw powiązanych” 12 grudnia

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zaprasza Państwa na szkolenie:

„Nowelizacja ustawy o odpadach i ustaw powiązanych”

Odbędzie się ono w Warszawie 12 grudnia 2018 r. i będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat zmian w prawie odpadowym.

Szkolenie adresowane jest do firm wytwarzających odpady, magazynujących odpady, zbierających odpady, przetwarzających odpady, transportujących odpady.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 • Wpływ nowelizacji na działalność instalacji posiadających pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i pozwolenia zintegrowane – obowiązek aktualizacji (terminy, zakres, sankcje, co należy dołączyć do wniosku)
 • Nowe wysokości kar wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz z ustawy o odpadach
 • Wymagania i ograniczenia w zakresie magazynowania odpadów (np. skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku)
 • Zmieniony zakres uprawnień dla kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz nowe kontrole Państwowej Straży Pożarnej
 • Obowiązek wykonania operatu przeciwpożarowego (konieczny dla niektórych grup gospodarujących odpadami)
 • Obowiązek ustanowienia zabezpieczeń z tytułu zbierania i przetwarzania odpadów
 • Obowiązkowy monitoring wizyjny i transmisja w czasie rzeczywistym do organów kontrolnych
 • Obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności do wniosków o decyzje
 • Rejestr BDO –aktualizacji danych, nowe przepisy karne
 • Wejście w życie nowych wzorów DPR i DPR oraz EDPR i EDPO
 • Jak wygląda kontrola u przedsiębiorcy

Prelegenci:

– mec. Ewa Badowska-Domagała z Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i prawie pracy;
– Hanna Kończal, ekspert, wieloletni pracownik organów kontrolnych WIOŚ;
– Jan Pyśkiewicz – specjalista w zakresie opłaty produktowej i gospodarki opakowaniowo-odpadowej
– Anna Ojrzanowska, st. spec. ds. rozliczeń i kontroli dokumentacji,  Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

– Maciej Grzondkowski, Dyrektor operacyjny ds. Produktów, Volta sp. z o.o., projektowanie, sprzedaż i audyt systemów wizyjnych

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo poniżej.

Zgłoszenia na załączonym formularzu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: a.lech@rekopol.pl lub na numer faksu: 22 436-78-34 (wówczas prosimy o mailowe potwierdzenie wysłania faksu).

Koordynator szkolenia: Marta Krawczyk: m.krawczyk@rekopol.pl ; tel. 512 229 313

 

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna