10 lutego 2017

Zapraszamy na szkolenie: „Audyt zewnętrzny recyklera” już 1 marca 2017 roku!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Audyt zewnętrzny recyklera”, które odbędzie się 1 marca 2017r. w Warszawie.

Szkolenie jest skierowane do firm (recyklerów), które zgodnie z obowiązującym prawem muszą poddać się audytowi zewnętrznemu.  Podczas szkolenia zaprezentujemy praktyczne aspekty audytu: jak przebiega? jak się do niego przygotować? na co zwrócić szczególną uwagę? Ponadto wskażemy ramy prawne nowego obowiązku oraz planowane zmiany w tym zakresie.

Odbędzie się także panel poświęcony różnym przypadkom nieścisłości w dokumentacjach i problemom napotkanym podczas audytu. Zachęcamy do podzielenia się własnymi wątpliwościami i trudnymi przypadkami z Państwa doświadczenia, które podczas szkolenia ANONIMOWO w miarę możliwości omówi radca prawny. Jeśli znają Państwo sytuacje warte przedyskutowania, rozbieżności interpretacyjne, które wyniknęły podczas przeprowadzonych audytów cząstkowych lub obawiają się Państwo jak zostaną one ocenione przez audytora – prosimy o przesłanie opisanego przypadku na m.krawczyk@rekopol.pl .

Szkolenie zakończy gościnne wystąpienie dotyczące nowego konkursu na dofinansowania innowacji w recyklingu, ogłoszonego przez NCBIR.

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres m.krawczyk@rekopol.pl lub na fax wskazany w formularzu najpóźniej 5 dni przed szkoleniem. Koszt szkolenia to 300 zł +VAT i obejmuje materiały, certyfikat, obiad, przerwy kawowe oraz parking.

Kogo obowiązuje audyt?

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy Rozdziału 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.), które nakładają na przedsiębiorców prowadzących recykling obowiązek przeprowadzenia raz w roku obowiązkowego audytu zewnętrznego.

Termin przeprowadzenia pierwszego audytu za rok 2016 mija 30 kwietnia 2017 roku.

Obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audytu, wynikający z art. 46 Ustawy, dotyczy przedsiębiorców:

  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.

Program szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy.