13 grudnia 2017

„Wpływ biznesu na środowisko” – broszura opracowana przez CSR Consulting i Rekopol w ramach Kampanii 17/17

Polscy przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko w całym łańcuchu wartości – to cieszy. Wciąż brakuje im jednak rzetelnej wiedzy na temat skali tego oddziaływania, co utrudnia rozpoznanie ryzyk biznesowych, wynikających z niedoszacowania jego rozmiaru. Właśnie dla nich powstała bezpłatna publikacja „Wpływ biznesu na środowisko”, której wydawcami są CSR Consulting oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Opracowanie jest efektem współpracy ekspertów reprezentujących różne branże i zbiorem refleksji zgromadzonych w trakcie warsztatu pt. „Wpływ biznesu na środowisko. Ryzyka i szanse”. Wnioski w nim zawarte pozwalają przedstawicielom firm rozszerzyć perspektywę myślenia o środowiskowym wpływie prowadzonej przez nich działalności biznesowej i dostrzec – często na pierwszy rzut oka nieoczywiste – powiązania.

Zaprezentowana w publikacji, ilustrowana mapa wpływu omawia negatywne konsekwencje aktywności firm dla poszczególnych elementów cyklu życia produktów: wydobycia surowców, produkcji, transportu, sprzedaży, użytkowania przez konsumenta oraz zakończenia eksploatacji. Każdy etap wiąże się z konkretnymi ryzykami, ale też szansami dla biznesu – takie właśnie podejście do analizy wyzwań proponują wydawcy, uzupełniając treść broszury komentarzami specjalistów oraz przykładami dobrych praktyk.

Uroczysta premiera publikacji miała miejsce 6 grudnia 2017 r. w trakcie konferencji „SDG 17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Jej nieodpłatna wersja elektroniczna dostępna jest TUTAJ.

Wydawnictwo powstało w trakcie Kampanii 17/17 – autorskiego projektu firmy doradczej CSR Consulting na rzecz promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wśród polskich przedsiębiorców. W ramach inicjatywy odbywały się m.in. spotkania branżowe, dzięki którym opracowywano sektorowe mapy wpływu, a także tworzono platformę wiedzy na temat każdego z SDGs: www.sdgs.pl

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!