2 kwietnia 2020

Uwaga! Zmiana terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zbliżający się coroczny termin przesyłania do Państwa raportu z realizacji obowiązków recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych na rynek, wynikających z łączącej nas umowy,

a także z realizacji obowiązków edukacji ekologicznej (w tym dotyczy to klientów, którzy do Rekopolu zlecili wyłącznie obowiązek edukacji, wynikający z art.19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi),

informujemy, iż termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 zgodnie z przepisem art. 237 ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

na podstawie art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw został przesunięty z 15 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. Jest to podyktowanie faktem, iż od roku 2020 sprawozdania można składać wyłącznie poprzez system BDO (nie można składać wersji papierowych, gdyż nie obowiązują już dotychczasowe wzory), a moduł elektroniczny nadal nie został jeszcze uruchomiony i jest niedostępny dla użytkowników.

W związku z powyższym sprawozdanie za rok 2019, które składa Rekopol w Państwa imieniu, zostanie złożone do Marszałka w wymaganym terminie do 30 czerwca br., natomiast raport z realizacji obowiązków za rok 2019 r. wraz z potwierdzeniem faktu terminowego złożenia, postaramy się, jeżeli nie nastąpią inne nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem epidemicznym, aby został do Państwa przesłany pocztą elektroniczną w terminie do końca sierpnia 2020 r.