1 października 2018

Uwaga! Od 1 października nowe wzory dokumentów DPO, DPR oraz EDPO, EDPR!

Uwaga !!!

Od 1 października 2018r. nowe wzory dokumentów DPO, DPR i EDPO, EDPR

„ Szanowni Państwo, z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie nowych wzorów dokumentów.

Do dokumentów potwierdzających recykling wystawionych na wniosek złożony ( liczony jako data wpływu do recyklera) przed 1 października 2018r. stosuje się przepisy obowiązujące do dnia 1 października 2018r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR