17 lipca 2015

Sztorm nie przeszkodził dotrzeć do celu

Zakończyła się akcja Recykling Rejs Bałtyk 2015 – wspólna proekologiczna inicjatywa podróżnika Dominika Dobrowolskiego, Fundacji PlasticsEurope Polska i Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol promująca nie śmiecenie w środowisku morskim i właściwe sposoby zagospodarowania odpadów. Na plaży miejskiej w Gdyni, przy skwerze Kościuszki odbyło się oficjalne zakończenie akcji, podczas którego Dominik podsumował swoją dwutygodniową wyprawę. Płynąc wzdłuż wybrzeża Bałtyku od Szczecina do Gdyni Dominik Dobrowolski pokonał ponad 200 mil morskich, walcząc z silnym wiatrem, który kilkakrotnie zatrzymywał go w portach na nieplanowane postoje. Podczas rejsu na kolejnych etapach trasy Dominik spotykał się z turystami oraz lokalnymi społecznościami i mediami, edukując, jak przeciwdziałać zaśmiecaniu środowiska wodnego oraz jak właściwie postępować z odpadami, aby wykorzystać ich wartość i chronić zasoby.

Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie. Zatem dwa podstawowe elementy skutecznej walki z zaśmieceniem środowiska, nie tylko wodnego, to efektywna gospodarka odpadami oraz właściwe postawy społeczne. Zapobiegając przedostawaniu się odpadów plastikowych do środowiska wykonujemy pierwszy krok w kierunku odzyskania ich wartości.

„Ochrona i oszczędność zasobów jest coraz głośniej słyszalna w debacie globalnej na najwyższym szczeblu” mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając: „Wśród wielu postulatów ostatniego szczytu siedmiu najbogatszych państw G7 znalazły się i te, które bezpośrednio odnosiły się do problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. Wskazywano na konkretne zadania do wykonania, jak na przykład nacisk na prowadzenie wielokierunkowej edukacji w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska, aby w efekcie osiągnąć trwałe zmiany zachowań, nie tylko na poziomie pojedynczych ludzi, ale i całych gałęzi przemysłu. Zwracano także uwagę na konieczność poprawy systemów gospodarki odpadami. Wiele z tych działań od lat postulowanych jest przez przemysł tworzyw sztucznych w ramach Globalnego Planu Działań ws. problemu zaśmiecenia środowiska morskiego.”

Zanieczyszczenie środowiska mórz i oceanów jest widoczne, ale zmierzenie skali tego zjawiska to zadanie niezmiernie trudne. Co więcej, to co widać gołym okiem, czyli odpady wyrzucone na plaże (szacowane na ok. 15% wszystkich odpadów) oraz odpady pływające po powierzchni wody (kolejne 15%) to tylko niewielka część zanieczyszczeń trafiających do mórz. Pozostałe ok. 70% zanieczyszczeń stałych osadza się na dnie i może się przemieszczać pod wpływem podwodnych prądów. Odpady widoczne (pływające i wyrzucone na plaże) składają się z różnych materiałów – od niedopałków papierosów, poprzez porzucone opakowania z tworzyw sztucznych, puszki metalowe czy opakowania szklane, po odpady pochodzące z rybołówstwa (np. liny czy sieci).

Akcje „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” to jeden ze 185 projektów prowadzonych aktualnie na całym świecie w ramach inicjatywy światowego przemysłu tworzyw sztucznych Marine liter Solutions. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2011 podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich podpisaniem
„Wspólnej Deklaracji w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”.

W ramach Deklaracji co roku publikowane jest podsumowanie aktualnych działań w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska morskiego, a raporty (aktualny na stronie www.marinelittersolutions.com), uwzględniają działania w takich dziedzinach jak edukacja, badania naukowe, dzielenie się najlepszymi praktykami czy recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych, które to obszary są kluczowe do osiągnięcia zrównoważonego i efektywnie wykorzystującego zasoby społeczeństwa. Inicjatywa rozwija się dynamicznie i jest obecnie wspierana przez 60 organizacji i stowarzyszeń branży tworzyw sztucznych w 34 krajach, a w roku 2013 włączona została do Partnerstwa ONZ ws. śmieci w środowisku morskim (United Nations Environment Programme’s Global Partnership on Marine Litter).
„Cieszymy się, że wspierając akcję Recykling Rejs bierzemy udział w międzynarodowym projekcie. Rola organizacji odzysku opakowań – poza realizacją obowiązku odzysku i recyklingu – polega również na efektywnym edukowaniu w zakresie prawidłowej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Każdy z nas, będąc świadomym konsumentem, pamięta, że odpowiada za to, co stanie się np. ze zużytymi opakowaniami po produktach, które kupujemy” – mówi Jakub Tyczkowski Prezes Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Relacja z wyprawy i dodatkowe informacje na www.recykling-rejs.pl oraz na facebook.com/RecyklingRejs.

Kontakt dla mediów i informacje o organizatorach:
* Fundacja PlasticsEurope Polska, www.plasticseurope.pl
Anna Kozera-Szałkowska; anna.szalkowska@plasticseurope.org, tel. 695 915 917
* Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, www.rekopol.pl
Aneta Stawicka, a.stawicka@rekopol.pl, tel. 515 177 033,
* Dominik Dobrowolski, www.cycling-recycling.eu
Asystent wyprawy Piotr Drozdowicz: piotr@cycling-recycling.eu, tel: 535 466 191

Komunikat prasowy
Gdynia, 17 lipca 2015