18 października 2017

Szkolenia dotyczące gospodarki odpadami – zmiany regulacji prawnych – już w listopadzie! Zapraszamy!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w życie wejdzie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Jest to ostatni moment, aby odpowiednio przygotować się do proponowanych zmian prawnych i móc sprostać nowym obowiązkom nakładanym na Przedsiębiorców. Z myślą o Państwa potrzebach opracowaliśmy dwa bloki szkoleniowe, które będą okazją do zdobycia kompleksowej wiedzy na temat zmian wynikających z nowelizacji ustawy oraz wybranych zagadnień.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach już w listopadzie:

14 listopada
Warszawa
„Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Obrót opakowaniami, a transport drogowy towarów niebezpiecznych”

Podczas tego szkolenia poznają Państwo najważniejsze zmiany, które wprowadzi ustawa idwynikające z nich obowiązki.
Zapoznamy Państwa także z obowiązkami Podmiotów, które w ramach swoich obowiązków uczestniczą w transporcie, pakowaniu, załadunku, rozładunku ivmagazynowaniu, jak również tych, których proces produkcyjny oparty jest na materiałach niebezpiecznych (substancje chemiczne, mieszaniny).

W programie m.in*.:

1. Nowelizacja ustawy opakowaniowej
2. Obrót opakowaniami a transport drogowy towarów niebezpiecznych
• Umowa ADR
• Towary niebezpieczne
• Obowiązki
• Dokumentacja

ania 21 listopada
Warszawa
„Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wymagania dotyczące opakowań i ich oznakowanie”

Podczas tego szkolenia poznają Państwo najważniejsze zmiany, które wprowadzi ustawa ihwynikające z nich obowiązki.
Poruszona będzie tematyka wymagań wobec opakowań.Wymagania te dotyczą właściwości opakowań wprowadzanych na rynek, w tym konieczności posiadania deklaracji zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi idkonieczności przeprowadzania oceny zgodności.

W programie m.in**.:

1. Nowelizacja ustawy opakowaniowej
2. Wymagania wobec opakowań
3. Ocena zgodności z normami zharmonizowanymi
4. Oznakowanie opakowań
5. Prawo żywnościowe, a projektowanie opakowania

* Program szkolenia 14 listopada KLIK

** Program szkolenia 21 listopada KLIK

Prelegentami będą mec. Ewa Badowska-Domagała z Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska – specjalizująca się w prawie ochrony środowiska, specjaliści w zakresie wybranych zagadnień – Jacek Pluta, licencjonowany doradca ds. bezpieczeństwa DGSA i Boris Poleganow, z Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz przedstawiciele Rekopolu.

Zgłoszenia na załączonym formularzu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.buchwald@rekopol.pl lub na numer faksu: 22 436-78-34 (wówczas prosimy o mailowe potwierdzenie wysłania faksu).

Osoby, które zgłoszą się na szkolenie zachęcamy do podzielenia się wątpliwościami i przypadkami z Państwa doświadczenia – sytuacjami problemowymi dotyczącymi gospodarowania opakowaniami, które podczas szkolenia ANONIMOWO w miarę możliwości omówimy. Prosimy o przesłanie opisanego problemu najpóźniej 7 dni przed szkoleniem na adres: j.buchwald@rekopol.pl.

Formularz zgłoszenia KLIK

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!