1 kwietnia 2015

Sprawozdanie OŚ-OP1

Szanowni Klienci,

Pragniemy Państwa poinformować, iż w ustawowym terminie – 31 marca złożyliśmy w Państwa imieniu sprawozdanie OŚ-OP1 oraz sprawozdanie z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych u marszałka województwa mazowieckiego.

W najbliższym czasie prześlemy Państwu stosowne potwierdzenie złożonego sprawozdania o wykonaniu obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu, oraz o prowadzeniu publicznych kampanii edukacyjnych.