15 grudnia 2005

Spotkanie z polskimi reprezentantami Eko-Parlamentu

II edycję Europejskiego Eko-Parlamentu Młodzieży w Polsce reprezentuje cała szkoła a w zasadzie Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu. W grudniu postanowiliśmy wybrać się z wizytą do Międzyrzecza.

I edycję Europejskiego Eko-Parlamentu Młodzieży w Polsce reprezentuje cała szkoła a w zasadzie Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu. W grudniu postanowiliśmy wybrać się z wizytą do Międzyrzecza.
Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami programu w Polsce mogliśmy wytypować tylko jedną Szkołę, która będzie miała okazję przedstawić na forum europejskim konkretne działania służące rozwiązaniu zidentyfikowanych lokalnie problemów. Po zapoznaniu się i ocenie nadesłanych materiałów najwyższą liczbę punktów uzyskał Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu.
Gorąco przywitało  nas 5-cioro liderów projektu, młodych zaangażowanych ludzi, Moderator – Irena Buzarewicz oraz Dyrektor Szkoły – Anna Górzna. Mieliśmy okazję zobaczyć jak Szkoła radzi sobie z zainicjowaną i koordynowaną przez Panią Irenę na terenie placówki zbiórką selektywną. Już po raz kolejny młodzież bierze udział w organizowanym przez Związek Gmin CZG12 Konkursie zbiórki selektywnej pt. „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. Jak dowiedzieliśmy się również w tym roku ma duże szanse na zajęcie pierwszego miejsca.
W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się o wyborze tematyki i lokalnych problemach ekologicznych którymi zdecydowała się zając nasza młodzież. Pod hasłem „Save our planet!” (Ocal naszą planetę!) kryje się ochrona lokalnej rzeki Obry oraz zwiększenie świadomości mieszkańców i zbiórki selektywnej w Międzyrzeczu i okolicach.