11 czerwca 2021

Rozpoczynają się konsultacje dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

Konsultacje dotyczące ROP organizowane są przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo zaprasza do zgłaszania się na konsultacje do 14 czerwca na adres: dgo@klimat.gov.pl. Więcej informacji pod linkiem:https://www.gov.pl/web/klimat/zaproszenie-na-spotkanie-konsultacyjne-ws-rop2

Spotkania odbędą się dla wskazanych grup interesariuszy w następujących terminach:

– 17 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – wprowadzający produkty w opakowaniach,

– 18 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – organizacje odzysku opakowań,

– 21 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – recyklerzy odpadów opakowaniowych,

– 25 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – samorząd.