1 grudnia 2015

Rekopol współorganizatorem konferencji „System gospodarowania opakowaniami w Polsce – konieczne zmiany”

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zoragnizowały konferencję „System gospodarowania opakowaniami w Polsce – konieczne zmiany”.
W Komisji Europejskiej dobiegają końca prace nad pakietem „Circular Economy Package” „Gospodarka w obiegu zamkniętym”. Jak twierdzą przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego to bez wątpienia jeden z ważniejszych materiałów jaki zostanie przyjęty w tej kadencji organów unijnych. Jednym z obszarów jaki obejmuje projektowana regulacja to temat odpadów, w tym odpadów opakowaniowych. Transpozycja zawartych w nich propozycji oznaczać będzie konieczność istotnego przemodelowania systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Niewątpliwie istotną rolę odegrają także zapisy dotyczące Extended Producer Responsibility (EPR) – Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

Konferencja była elementem projektu analizy potencjach założeń nowego systemu prowadzonego przez Rekopol z różnymi partnerami. Jako kolejne odbędą się konsultacje prowadzone z poszczególnymi uczestnikami systemu tj. przedsiębiorcami wprowadzającymi na rynek produkty w opakowaniach, firmami zajmującymi się gospodarką odpadami, reprezentantami samorządów jak i administracji publicznej. Takie też środowiska reprezentowało ponad 120 zgromadzonych na konferencji osób.

Prezentacje, jak i głosy w dyskusji najczęściej wskazywały na nieuchronność zbliżających się zmian, konieczność opracowania założeń i zasad funkcjonowania nowego systemu, zasadność większego zaangażowania przemysłu oraz prowadzenia dialogu z jak najszerszą grupą interesariuszy.

Swoje wystąpienia podczas konferencji mieli:

  • przedstawiciel przemysłu – Pani Iwona Jacaszek- Pruś, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Rekopolu
  • przedstawiciel europarlamentu – Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w EPL oraz członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
  • przedstawiciel Komisji Europejskiej – Michel Sponar, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
  • przedstawiclele Deloitte – Mathieu Hestin (Dyrektor Deloitte Sustainability Services France Bio by Deloitte France) oraz Julia Patorska – Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.
  • Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopol i Andrzej Gartner – Dyrektor PFPŻZP.

Partner merytoryczny konferencji – Deloitte.

Partnerzy strategiczni: Dentons i Hamilton Poland.

Patronami byli: Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak, Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Związek Polskie Mięso, Unia Producentów i Pracodawców Przemysku Mięsnego, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.