6 czerwca 2017

Rekopol w gronie sygnatariuszy partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

5 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja dotycząca wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami 51 podmiotów ze świata biznesu, polityki, administracji na rzecz współdziałania w realizacji celów. Rekopol jest jednym z sygnatariuszy.

Agenda 2030 wskazuje kierunek działań dla państw na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Polska perspektywa działań wyrażona została w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals

 1. Koniec z ubóstwem
 2. Zero głodu
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 4. Dobra jakość edukacji
 5. Równość płci
 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 7. Czysta i dostępna energia
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 10. Mniej nierówności
 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 13. Działania w dziedzinie klimatu
 14. Życie pod wodą
 15. Życie na lądzie
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 17. Partnerstwa na rzecz celów

Rekopol realizuje inicjatywę: Współpraca na rzecz zmian w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która dotyczy celu nr 12.

Celem działania jest sprawne wypracowanie rozwiązań w dialogu z kluczowymi uczestnikami ROP w Polsce (przedsiębiorcami wprowadzającymi na rynek produkty w opakowaniach, firmami gospodarki odpadami, recyklerami, dziennikarzami, administracją rządową i samorządową, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi).

Rezultatem ma być zmiana postrzegania roli ROP w gospodarce o obiegu zamkniętym, wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia ROP w Polsce oraz poprawa efektywności selektywnej zbiórki, a w konsekwencji realizacja celu nr 12.

W naszej ocenie niektóre z celów SDG, np. 8,9,12, są zbieżne z celami koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, zaproponowanej przez Unię Europejską, nad którą pracujemy od 2 lat, ze szczególnym uwzględnieniem idei Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – mówi Michał Mikołajczyk, prokurent i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, który w imieniu Rekopolu podpisał porozumienie.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się także między innymi: Jeronimo Martins Polska, Nestle Polska S.A., Grupa LOTOS S.A., PKN Orlen S.A, Polskie Koleje Państwowe S.A., Deloitte Advisory Sp. z o.o., Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.. Pełna lista sygnatariuszy.

Więcej informacji:

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wspolne-dzialania-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju/

http://www.un.org.pl/