15 kwietnia 2015

Rekopol posiada zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy EN ISO 14001: 2004 i EN ISO 9001:2008

Pozytywnie przeszliśmy wszystkie etapy certyfikacji wykonane przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, iż Rekopol posiada zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy EN ISO 14001: 2004 (Systemy zarządzania środowiskowego), EN ISO 9001:2008 (Systemy zarządzania jakością) i pozytywnie przeszedł wszystkie etapy certyfikacji wykonane przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o.
Wdrożenie systemu polegało m.in. na opracowaniu niezbędnej w systemie dokumentacji i procedur obowiązujących w spółce i wprowadzeniu procesowego podejścia w sposobie jej działania z podkreśleniem osiągania coraz wyższej jakości usług. Opracowaliśmy także Deklarację środowiskową za rok 2014, w której przedstawimy opis obszarów działalności spółki, wyznaczone cele środowiskowe oraz opis inicjatyw na rzecz środowiska zrealizowanych przez Rekopol do tej pory.
W ramach systemu ustanowiliśmy także Politykę Jakości i Środowiskową, przez którą zobowiązaliśmy się do spełniania i ciągłego doskonalenia skuteczności przyjętego systemu zarządzania, działania według norm prawnych, przyjętych pryncypiów działalności oraz ograniczenia negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.
Przeprowadzone audyty i oceny zgodności potwierdziły, iż stosowane przez nas procedury jakościowe i środowiskowe dają gwarancję bezpiecznej i wiarygodnej realizacji przejętych obowiązków odzysku i recyklingu oraz wysokich standardów wszystkich pozostałych usług świadczonych przez Rekopol.