16 marca 2015

Rekopol Partnerem VI Forum 100

19 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik odbędzie się Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego

Ideą szóstej edycji „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami firm żywnościowych a przedstawicielami polskiego i europejskiego parlamentu, resortów rolnictwa i gospodarki oraz szeroko pojętych instytucji mających wpływ na funkcjonowanie przemysłu żywnościowego.

W tym roku tematem przewodnim będą bariery w eksporcie żywnościowym i protekcjonizm na rynku UE. Podczas „Forum 100” wręczone zostaną wyróżnienia „PRO POLONIA OPULENTA” dla osób i instytucji, których działalność zdaniem członków PFPŻ ZP, miała największy pozytywny wpływ na przemysł żywnościowy w Polsce w roku 2014.
Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: naukowiec, instytucja, media.

Honorowy patronat nad „Forum 100” objął Minister Gospodarki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.