2 października 2017

Rekopol Partnerem Międzynarodowego Kongresu ENVICON Environment 16-17 października 2017

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON  Environment jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. Podobnie jak w roku ubiegłym – Rekopol jest Partnerem wydarzenia.

ENVICON Environment (Bogatcwo idei dla środowiska) to odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii czy gospodarka o obiegu zamkniętym. Kongres jest dedykowany przedstawicielom branż działających w wymienionych obszarach, a także reprezentantom administracji samorządowej i rządowej. Swoją obecność potwierdzili m.in. reprezentanci Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej m.in. Georges Kremlis z Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska oraz Samuele Furfari z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli znanych organizacji takich jak: Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Od wielu lat wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Towarzyszy mu także wspaniała gala, podczas której następuje wręczenie statuetek w kilku konkursach środowiskowych m.in. Pucharze Recyklingu.

Podczas tegorocznej XXI edycji Kongresu na uczestników czekają nowości. Zmiany rozpoczęły się od nazwy ENVICONU, który w tym roku zostaje uzupełniony słowem Environment, a sam kongres będzie odbywał się pod hasłem: Bogactwo idei dla środowiska. W ten sposób organizatorzy chcą jeszcze bardziej podkreślić charakter wydarzenia, a także fakt, że jest to prawdziwe święto wszystkich specjalistów i pasjonatów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. W programie pojawią się nowe sesje tematyczne m.in. zielone technologie i innowacyjna gmina, która jest bezpośrednio dedykowana samorządowcom.

W tym roku wśród prelegentów będą przedstawiciele wielu ważnych instytucji oraz administracji europejskiej i rządowej. Jednym z prelegentów jest Jakub Tyczkowski – prezes zarządu Rekopolu, który będzie mówił na temat: Wyzwania: rozszerzona odpowiedzialność producenta, a efektywność zbiórki selektywnej (II SESJA: GOSPODARKA ODPADAMI (Pawilon 7, sesja równoległa z sesjami III, IV i V).

Więcej informacji na temat Kongresu (szczegółowy program i tematyka) znajduje się na stronie internetowej: www.envicon.abrys.pl.