30 sierpnia 2017

Rekopol Partnerem Merytorycznym konferencji „Recykling. Opakowania. Innowacje” organizowanej 26 września

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wspólnie z Politechniką Warszawską organizuje konferencję pt. „Recykling. Opakowania. Innowacje”.  Rekopol jest Partnerem Merytorycznym wydarzenia.

Celem konferencji będzie poruszenie problematyki związanej ze zwiększaniem się ilości odpadów opakowaniowych, podwyższaniem poziomów recyklingu i odzysku tych odpadów oraz możliwe innowacje w zakresie wytwarzania, odzysku i recyklingu odpadów.

Podczas konferencji prelekcję na temat Nowych standardów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w obszarze opakowań wygłosi Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopolu.

Wydarzenie odbędzie się Odbędzie się w Audytorium im. Prof. Ignacego Mościckiego  Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki ul. Koszykowa 75.

Zapraszamy!

Więcej informacji: http://polskirecykling.org/pl/?strona=aktualnosci