28 grudnia 2017

Rekopol Partnerem akcji „Zielone Kasy Auchan” prowadzonej w związku ze zmianami prawnymi wchodzącymi w życie od 2018 roku

Auchan Polska Sp. z o.o. prowadzi akcję edukacyjną „Zielone Kasy w Auchan”. Rekopol jest jej partnerem.

W trosce o środowisko oraz w oparciu o zapisy dyrektywy Unii Europejskiej i nadchodzącymi zmianami w polskim prawie na temat gospodarowania odpadami*, od dnia 27 grudnia w sklepach Auchan nie będą już wydawane darmowe torby przy kasach. 

Celem dyrektywy Unii Europejskiej, jak i polskiego prawa jest ograniczenie stosowania jednorazowych, lekkich, plastikowych toreb. Dlatego w sklepach Auchan nie będą już wydawane darmowe torby o gramaturze od 15 do 49 mikrometrów. Klientom zostanie zaproponowany wybór innych, alternatywnych rozwiązań w postaci toreb solidniejszych i wielorazowych , w korzystnych cenach. Nowe torby mogą być poddane w 100% recyklingowi. Darmowe torby będą wydawane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017.

Wraz ze zmianami – Auchan prowadzi kampanię edukacyjną “Zielone Kasy Auchan” skierowaną do Klientów i Współpracowników, która ma na celu uwrażliwienie na aspekty ochrony środowiska, a przede wszystkim zachęcenie Klientów do używania toreb wielokrotnego użytku oraz poziomu recyklingu toreb foliowych.

Więcej informacji: http://www.auchan.pl/o-auchan/srodowisko

*Ustawa z dnia 12 października 2017 o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi