17 stycznia 2020

Rekopol O.O.O. SA członkiem wspierającym Polską Federację Producentów Żywności Związku Pracodawców

Rekopol O.O.O. SA został członkiem wspierającym Polską Federację Producentów Żywności Związku Pracodawców, która reprezentuje przemysł żywnościowy w Polsce oraz na zinstytucjonalizowanym forum całego przemysłu żywnościowego Unii Europejskiej. Monitorują i informują na bieżąco firmy stowarzyszone o wszelkich zmianach w unijnych przepisach żywnościowych, a od 2004 r. umożliwiają polskim przedsiębiorstwom aktywny współudział w ich kształtowaniu.Członkami PFPŻ ZP są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. Od ponad 20 lat pomagają biznesowi żywnościowemu w budowaniu mocnej pozycji w polskiej gospodarce.