16 listopada 2016

Rekopol edukuje młodych studentów – zajęcia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

15 listopada Rekopol w ramach działalności edukacyjnej przeprowadził zajęcia dla studentów IV roku kierunku Gospodarka Odpadami i Rekultywacja Terenów Zdegradowanych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu Recykling w gospodarce odpadami, który prowadzi dr inż. Elżbieta Dusza i były okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy w branży gospodarowania odpadami.

Studenci mogli się dowiedzieć m.in. na czym polega działalność organizacji odzysku opakowań, jakie są podstawowe wymagania dla przedsiębiorców wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami oraz jak wygląda system gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce na dzień dzisiejszy.

wp_20161115_001

wp_20161115_002