7 grudnia 2017

Rekopol był Partnerem Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK 2017 Ekorum w dniach 22-23 listopada

Rekopol był partnerem 6. Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK 2017. Wydarzenie Ekorum odbyło się w dniach 22-23 listopada w Wiśle i skupiało m.in. zarządzających regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych.

W ciągu dwóch dni odbyło się wiele panelów i wykładów, a także studium panelowe z udziałem przedstawicieli RIPOK-ów ze wszystkich 16 województw.

Jakub Tyczkowski był prelegentem w panelu dotyczącym Prawa i finansów w gospodarce opadami.

Wygłosił także prelekcję na temat: „Barier i możliwości implementacji ROP w Polsce. Finansowanie selektywnej zbiórki odpadów vs. perspektywa realizacji poziomów recyklingu”.

Podczas wydarzenia mieliśmy okazje do spotkania z Państwem na naszym firmowym stoisku, na którym można było zapoznać się m.in. z naszą działalnością edukacyjną i otrzymać materiały edukacyjne.

Dziękujemy wszystkim za spotkanie!