26 czerwca 2017

Rekopol był partnerem 3. Ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2017”

W dniach 20-21 czerwca w Elblągu odbyła się ogólnopolska konferencja „Sortownie odpadów 2017” organizowana przez EKORUM. Rekopol był partnerem wydarzenia.

Uczestnikami spotkania były osoby decydujące o kształcie gospodarki odpadami w swoim regionie: prezesi, dyrektorzy zakładów zagospodarowujących odpady, przedstawiciele jednostek samorządowych.

Podczas wydarzenia odbyły się panele eksperckie, w których udział wziął m.in. prezes Rekopolu – Jakub Tyczkowski. Wygłosił także prelekcję na temat Rozszerzonej odpowiedzialności producenta – rola sortowni a konieczność zmiany zasad finansowania gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Ponadto specjalnie z myślą o Państwu zorganizowaliśmy nasze firmowe stoisko, gdzie czekaliśmy na Państwa przez dwa dni konferencji. Była to doskonała okazja do zapoznania się z naszą działalnością edukacyjną, materiałami edukacyjnymi (,m.in. filmikami, plakatami, książeczkami). Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze edukacyjne gadżety. Dziękujemy za możliwość spotkania się z Państwem.

Tematami poruszanymi na konferencji były ponadto:

  • Kierunki rozwoju i modernizacji sortowni
  • Środki finansowanie na budowę i modernizacje zakładów
  • Efektywność sortowni i a zakładane poziomy odzysku i recyklingu
  • Problemy eksploatacyjne sortowni odpadów
  • Nowoczesne technologie segregacji odpadów