21 grudnia 2006

Rada Nadzorcza Rekopol Organizacja Odzysku S.A. wybrała Wiceprzewodniczącego Rady

Nowym Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Jan Jasiński – Dyrektor ds. PR w firmie Tetra Pak Sp. z o.o.

Pan Jan Jasiński ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego kariera zawodowa związana jest przede wszystkim z przemysłem przetwórstwa żywności i opakowaniowym. W 1992 roku podjął prace w firmie Tetra Pak gdzie, pracując do chwili obecnej, pełnił wiele funkcji menadżerskich.
Z Rekopolem związany od samego początku – od 2001 roku zasiada w jego Radzie Nadzorczej.