31 stycznia 2018

Przedsiębiorco – masz obowiązek wpisania się do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami!

24 stycznia 2018 roku utworzono Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21).

Rejestr prowadzi  marszałek województwa.

Zarejestrować musi się m.in. każdy podmiot wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami:

– przed rozpoczęciem działalności

– w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania rejestru (24 stycznia 2018) jeśli już prowadzi działalność

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez Przedsiębiorcę wniosku w formie papierowej do właściwego urzędu marszałkowskiego. Wnioski oraz wysokość opłat związanych z wpisem do rejestru znaleźć można na stronach właściwych urzędów marszałkowskich.

https://portalkomunalny.pl/baza-danych-o-odpadach-bdo-jest-juz-dostepna-369146/